Izglītojas par sociālās uzņēmējdarbības iespējām

Seminārs Jēkabpilī par sociālo uzņēmējdarbību pulcēja ap 30 interesentus.

Semināra “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai” otrā daļa “Biznesa modelis un iespējas piesaistīt finansējumu” 4.jūlijā  biedrības „Jēkabpils NVO resursu centra” Dienas centrā „Kopā būt” klausītāju vidū pulcēja pavisam jaunus interesentus, kā arī daudzi nāca klausīties iepriekšējā seminārā aizsāktās tēmas.

Semināru atkārtoti vadīja biedrības “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” izpilddirektore un sociālās uzņēmējdarbības eksperte Madara Ūlande. Uzsākot no publikas tika izzināti daži “lielie” tēmas jautājumi, uz kuriem dienas izskaņā klātesošie vēlētos sadzirdēt atbildes. Tāpat sarunas laikā tika lauzti vairāki sabiedrībā radušies stereotipi par sociālo uzņēmējdarbību. Tika demonstrēti vairāki Latvijā strādājoši pozitīvie pieredzes stāsti un piemēri. Pēc neliela pārtraukuma katram bija iespēja praktiskā veidā strādāt ar savām idejām, lai saprastu vājos punktus un rastu atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem biznesa uzsākšanai. Piemēram, uzzinājām, kādā veidā un cik svarīgi ir laikus plānot klientu segmenta profilu, ieguldāmos resursus, piedāvātā produkta veidu, noieta tirgu u.tml.

Turpinājumā valsts attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” Jēkabpils reģionālā centra konsultants Edgars Mekšs informēja par finanšu atbalsta pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un svarīgām niansēm, kas būtu jāievēro, piesakoties sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas grantam. Viņš arī skaidroja – kāpēc ir vērts šai atbalsta iespējai pieteikties un ar ko jārēķinās tā saņemšanā.

Par sociālo uzņēmējdarbību interesējās gan jau esoši uzņēmēji, gan tādi, kuriem šobrīd ir idejas sava biznesa uzsākšanai. Īpaši uzteicams, ka par šāda veida uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām dažādu iemeslu dēļ bija interesēti tieši jaunieši – uz semināru bija ieradušies gan vietējie, gan jaunieši no Pļaviņām pašvaldības jaunatnes lietu speciālista Sergeja Nikaļuka mudināti. Viņš atzina, ka klātesošajiem šī bija lieliska iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus jomas ekspertiem.

Pēc semināra speciālisti nodrošināja individuālas konsultācijas.

M.Ūlandes un E.Mekša prezentācijas.

Maira Tropa
Jēkabpils NVO resursu centrs
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto: M. Tropas personīgā arhīva

Seminārs “Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja pozitīvu pārmaiņu radīšanai” norisinājās biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” īstenotā projekta “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.