Ikmēneša NVO diena notiks 31.jūlijā

IKMĒNEŠA NVO INFORMATĪVĀ DIENA notiks 31.jūlijā, plkst.16.00 Jaunajā ielā 39i, Jēkabpilī, zālē.

Tikšanās galvenais temats ir par no septembra plānoto komunālo pakalpojumu rēķinu saņemšanas kārtību daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem. Plānots, ka jaunā kārtība Jēkabpilī sakarā ar fizisko datu aizsardzības regulu stāsies spēkā septembrī. Rēķini no katra pakalpojuma sniedzēja tiks saņemti atsevišķās aizlīmētās aploksnēs, par kuru saņemšanu iedzīvotājam būs jāsamaksā 1,20 eur par katru. Šo jautājumu aktualizē Jēkabpils pensionāru biedrība, kas sagatavojusi un iesniegusi Jēkabpils pašvaldībai arī vēstuli, un JPA “Sasaiste”. NVO informatīvās dienas laikā tiks veidota sadarbība starp valsts un nevalstisko sektoru, lai meklētu alternatīvus rēķinu saņemšanas risinājumus, jo īpaši tiem pensionāriem, kuri slikti pārvalda vai nemaz nepārvalda datorlietošanas prasmes, ir vientuļi vai kā citādi nav socializējušies sabiedrībā.

Infodienā piedalīties šobrīd piekrituši SIA “JK Namu pārvalde” vadītājs A.Vasilis, SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis M.Aleksejevs, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs J.Hauka, kā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos A.Rutko.

Savu dalību NVO Infodienā daļēji apliecinājis (centīsies tikt) deputāts Nikolajs Anuškēvičs, lai stāstītu par sava darba aktualitātēm šajā sasaukumā.

Kā vienmēr – būs īsa informācija par NVO pieejamajām finanšu un citām šībrīža iespējām!

Aicinām VISUS, bet jo īpaši tos, kas ir aktualizējuši izskatāmos jautājumus!

Atgādinām, ka ikmēneša NVO informatīvā diena notiek katra mēneša pēdējos datumos, sekojiet informācijai!

Agita Pleiko
NVO eksperts
biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”