Apmeklē vācu jauniešu prezentāciju Jēkabpils pašvaldībā

Vācu jaunietes Jēkabpils pilsētas pašvaldībā prezentē pētījumu par SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbību.

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centra” pārstāve, programmas “Erasmus+” Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Volunteers discovery” dalībniece no Armēnijas Ani Davtjana piektdien, 6.jūlijā, piedalījās jauniešu no Vācijas prezentācijā “Zaļas un tīras – mūsu pilsētas”, kas rādīja vācu jauniešu redzējumu par Jēkabpils pilsētas pašvaldības uzņēmuma SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbības sfērām.

Ani jau bija paspējusi iepazīties ar vācu praktikantēm pirms prezentācijas, tāpēc ar interesi vēroja – kā Jēkabpili redz un vērtē citu valstu jaunieši, kādas problēmas un ko atzīstamu pilsētas vidē ievēro. Jaunietei tēma likās interesanta un pasākuma noslēgumā Ani dalījās arī ar savu viedokli gan par savu līdzšinējo pieredzi, gan par sajūtām un adaptēšanos Latvijā. Jāpiebilst, ka tā bija Ani pirmā viesošanās Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Vācu jaunietes Annika Ristau un Lisa Bauerschmidt Jēkabpilī pavadīja apmēram četras nedēļas, kuru laikā strādāja SIA “Jēkabpils pakalpojumi” kā praktikantes. Praksei Latvijā noslēdzoties, jaunietes prezentācijā stāstīja par viņu vērtējumā priekšrocībām un trūkumiem, kā arī salīdzināja Jēkabpils situāciju ar vienu no Vācijas reģioniem Anhalt-Bitterfield. Jaunietes bija izpētījušas pilsētas uzkopšanu gan vasarā, gan ziemā, nepieciešamās izmaksas, darba dienas struktūru un sodus par zāles nepļaušanu privātās teritorijās. Kā viena no lietām, ko savā prezentācijā pieminēja, bija ietvju uzkopšana. Jauniešu pārstāvētajā Vācijas reģionā to dara paši māju iedzīvotāji, tāpēc jaunietes ieteica, ka šeit pilsētas uzkopšanā vairāk varētu iesaistīties vietējie iedzīvotāji. Vēl kāds ierosinājums no viņu puses bija izvietot informatīvos plakātus par piesārņojumu, lai tam vērstu lielāku sabiedrības uzmanību, kā arī ierīkot humoristiskas atkritumu tvertnes, lai tīrību padarītu pievilcīgāku. Atrodoties Jēkabpilī, vācu jaunietes apmeklēja arī „Jēkabpils dzīvnieku patversmi”, no kurienes ieguva idejas, ko vēlētos ieviest Vācijā – kaķu mājas. Praktikantēm šī ideja ļoti patika, jo tādējādi ziemas salā dzīvniekiem nav jāatrodas uz ielas, bet ir pajumte un siltums.

 

Projektu “Volunteers discovery” finansē Eiropas Komisija programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Projektu koordinē biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”, uzņemošie partneri Latvijā ir biedrības “Ūsiņš” un “Rodacy”

Maira Tropa
Jēkabpils NVO resursu centrs
sabiedrisko attiecību speciāliste