Veselīga dzīvesveida dienas nometnes bērniem “Veselības bode” un “Veselā miesā, vesels gars!”

Biedrība  kristīgai paaudžu kopībai „Tilts” laika posmā no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 15. jūnijam Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra telpās realizēs 2 veselīga dzīvesveida nometnes bērniem vecumā no 7-12 gadiem un no 13-16 gadiem, projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049).

Nometņu mērķis Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sniedzot zināšanas un, veidojot bērnos pozitīvu attieksmi pret veselīgu, fiziski aktīvu dzīvesveidu un uzturu, kā arī izpratni par šādas prakses ieguvumiem veselībai.

 

 

 

Nometnēs realizētās aktivitātes nodrošinās:

  • Izglītojošas nodarbības bērniem un pusaudžiem par veselīgu dzīvesveidu, veselīga uztura ēdienkarti, pamatprincipiem;
  • Iepazīsim vitamīnu pasauli un to nozīmi mūsu veselības, imunitātes stiprināšanā;
  • Katru dienu tiks piedāvāta kāda radošā darbnīca, lai attīstītu, pilnveidotu prasmes un neformālā gaisotnē iepazītu veselībai noderīgas lietas;
  • Jautrās stafetēs iegūs pozitīvas emocijas, mācīsies sadarboties un darboties komandā, iemīlēt sportu;
  • Dosimies ekskursijā uz “Tarzānu trasi”, Daugavpilī.

Nometnēs tiks nodrošinātas veselīgas bezmaksas pusdienas 1x dienā. Pēc nometnes  radošajās darbnīcās veidotie darbi un foto materiāli atstās pozitīvas emocijas par jautri kopā pavadītu laiku.

Dalība nometnēs – bez maksas.

Sagatavoja nometnes vadītāja: L.Ražinska

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.