Pretnabadzības tīkla Latvijā aktualitātes

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir Latvijas Pretnabadzības tīkla biedrorganizācija, iesaistās tās darbībā jau divus gadus. Informējam par galveno visai apjomīgajā pasākumu klāstā.

Tiek izsludināts konkurss nevalstiskajām organizācijām fondā “LaikaMets”, info: http://www.eapn.lv/laikamets/

Ar 2017. gada 1. janvāri Latvijā uzsākta EMIN-2 projekta „Ceļā uz labāku minimālo ienākumu modeli un labāku Eiropu” īstenošana, kas līdz 2018. gada 21. decembrim vienlaicīgi noritēs 25 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Nacionālais koordinators Laila Balga, e-pasts: info@eapn.lv vai tel. +371 22311545.

Tuvāk http://www.eapn.lv/emin2/

Ar 2018. gada 9. aprīli EMIN Goda vēstneša pienākumus uzsākusi pildīt Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēde.

2018.gada pasākumu plānu Pretnabadzības tīkla Eiropas griezumā var aplūkot ŠEIT un Latvijas griezumā ŠEIT.

Informāciju sagatavoja NVO eksperts A.Pleiko