Notiks seminārs pieaugušo izglītības atbalstam

2018. gada 19. jūnijā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, Jēkabpilī, notiks Zemgales reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam”.

Semināra moderators: Ināra Upeniece, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā, EPALE Zemgales reģiona koordinatore. Pieteikšanās: inara.upeniece@jak.lv

Semināra darba kārtība:

10.30 – 11.00 Semināra dalībnieku reģistrācija, kafija

11.00 – 11.15 Semināra atklāšanas uzrunas (Raivis Ragainis, Jēkabpils domes priekšsēdētājs; Rita Pole, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore)

11.15 – 11.45 Pieaugušo izglītības aktualitātes Eiropā un Latvijā (Laura Iveta Strode, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte, Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai” vadītāja)

11.45 – 12.00 Jēkabpils pilsētas pieredze pieaugušo izglītībā (Juris Līcis, Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs)

12.00 – 12.30 EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un Latvijas līdzdalība tajā (Ilze Seipule, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja)

12.35 – 13.05 Iepazīstam EPALE klātienē: EPALE reģistrēto lietotāju iespējas, tiešsaistes treniņš (Daina Jānkalne, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” komunikācijas koordinatore)

12.50 – 13.05 Iespējas un risinājumi EPALE lietošanai Zemgales reģionā (Ināra Upeniece, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā, EPALE Zemgales reģiona koordinatore)

13.05 – 13.30 Jautājumi un diskusijas (vada Daina Jāņkalne, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” komunikācijas koordinatore)

13.30 Semināra noslēgums, kafija

14.00 -15.00 Tikšanās ar neformālās izglītības sniedzējiem Zemgales plānošanās reģiona Jēkabpils pilsētā (biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” un Jēkabpils vēstures muzeja apmeklējums)

*Darba kārtībā vēl iespējami precizējumi