Nevalstisko organizāciju pārstāvji piedalās Jēkabpils pilsētas stratēģijas veidošanas darba grupās

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, uzsākot veidot Jēkabpils pilsētas attīstības programmu 2019. – 2025.gadam, lai panāktu viedokļu dažādību un veiktu pēc iespējas kvalitatīvāku programmas “melnraksta” izstrādi, izveidoja sešas darba grupas, tajās aicinot piedalīties arī aktīvāko nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
Jēkabpils NVO viedokļus šoreiz pārstāvēja biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes locekļi, piedaloties četrās no pavisam sešām izveidotajām izstrādes tematiskajām darba grupām.

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2019. – 2025.gadam dokumenta izstrādes vajadzībām bija nodefinētas šādas tematiskās darba grupas:

  • VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN DROŠĪBAS darba grupa;
  • IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA darba grupa;
  • UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN TŪRISMA darba grupa;
  • TRANSPORTS, INŽENIERTĪKLI, ENERGOEFEKTIVITĀTE, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS darba grupa;
  • PILSĒTVIDE, LABIEKĀRTOŠANA, ATPŪTAS VIETU darba grupa;
  • PĀRVALDĪBAS, SADARBĪBAS UN KOMUNIKĀCIJAS darba grupa.

Plānots, ka rudenī attīstības programmas izveidotais “melnrakstu” caurskatīs un koriģēs Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadība un tad tas tiks nodots publiskajai apspriešanai. Šo apspriešanas sanāksmju laikā iepazīties ar izstrādātās pilsētas attīstības programmu nākamajiem septiņiem gadiem varēs ikviens, kā arī ikviens varēs izteikt savus ierosinājumus programmas uzlabošanai.

Tematisko darba grupu izveide un tikšanās organizēšana ir viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem, ko paredzēts organizēt Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2019. – 2025.g. izstrādes gaitā. Šī pasākuma mērķis bija iesaistīt Jēkabpils attīstības programmas izstrādē iespējami plašu interešu grupu pārstāvniecību.

Agita Pleiko
Jēkabpils NVO resursu centrs