JAUNIEŠU APTAUJA PAR DZĪVES KVALITĀTI LATVIJĀ

Latvijas Bērnu Labklājības Tīkls starptautiska projekta Erasmus+ Strategic Partnership Project in Youth Field (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” ietvaros īsteno pētījumu par jauniešu dzīves kvalitāti Latvijā.

Pētījuma nozīmīgākā sastāvdaļa ir jauniešu aptauja,  kurā tiek aicināti piedalīties jaunieši 15-25 gadu vecumā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot jauniešu vērtējumu par apmierinātību ar savu dzīvi dažādos tās aspektos un iespējām nodrošināt savas vajadzības, t.sk. nodarboties ar dažādām aktivitātēm, kas veicina attīstību un izaugsmes iespējas.

Vēlamies lūgt Jūsu atbalstu un palīdzēt izplatīt šo tiešsaistes aptaujas anketu valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, kuras strādā jaunatnes jomā.

Saite uz aptaujas anketu: https://webanketa.com/forms/68t38d9k74qkjdv46sk6adk5/

Aptauja tik noslēgta septembrī un pētījuma rezultāti būs pieejami 2018. gada oktobrī mājas lapā YouthPitStop.Com (tiks atklāta oktobrī).

Liels paldies jau iepriekš par atsaucību un atbalstu anketas izplatīšanā!

KONTAKTIEM: Daiga Eiduka, projekta vadītāja
E-pasts: info@bernulabklajiba.lv
Tālr.: +371 29205717
Biedrība “Latvijas Bērnu Labklājības tīkls”
Adrese: Zemitāna laukums 5, Rīga, LV-1006