Izzina “Sēliju dzejā un prozā”

Jēkabpils pilsētas pensionāru apvienība, sadarbībā ar Jēkabpils 3. vidusskolas 11. klases audzēkņiem rīkoja jau otro projekta “Sēlija dzejā un prozā” aktivitāti.

Projekts ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotā NVO projektu konkursa nominants un tā īstenošanai piešķirtais finansējums paredzēts  dzejas un prozas lasījumu, tikšanos ar literātiem un divu izzinošu braucienu organizēšanai.

Pasākumu atklāja pensionāru apvienības vadītāja Dzintra Gavriloviča ar stāstījumu par Gothardu Frīdrihu Stenderu, sauktu par Veco Stenderu (dz. 1714. gada 27. augustā, miris 1796. gada 17. maijā) – apgaismības laikmeta vācbaltiešu luterāņu teologu un izgudrotāju, Sēlpils un Sunākstes mācītāju, latviešu laicīgās rakstniecības dibinātāju un “Latviešu valodas vārdnīcas” (Lettisches Lexikon, 1789.) autoru.

Pasākums turpinājās ar Ārijas Elksnes (07.02.1928. – 29.09. 1984.) dzejas lasījumiem Jēkabpils 3. vidusskolas jauniešu (11. klase – audzinātāja un latviešu valodas skolotāja Ingūna Ūbele) izpildījumā un Dz. Gavrilovičas stāstījumu par dzejnieci. Par vairākiem  gan labi, gan mazāk zināmiem dzejniekiem – Imantu Auziņu, Jāni Lazdu, Vilni Vietnieku un Baltjanci,  informēja un viņu darbu fragmentus citēja projekta ““Sēlija dzejā un prozā” vadītāja Velga Novika.

Projekta “Sēlija dzejā un prozā” ietvaros jau 19. jūnijā ir iecerēts izzinošs klātienes ceļojums kopā ar Lūciju Ķuzāni pa viņas grāmatas “Saule mūžam mana” takām. Ir ieplānota vizīte pie Ilūkstes senioriem, kur pasākumā “Ilūkstes novads atkal Sēlijā” vieni otriem stāstīs  par literātiem, kuru dzīves un daiļrades gadi saistīti ar Sēliju.