Apspriež valstiski svarīgu dokumentu

24.maijā Jēkabpils Tautas namā uz Kultūras ministrijas rīkoto apspriedi par “Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāna 2019. – 2020.gadam” projektu tika aicināti NVO pārstāvji, pašvaldības un valsts iestāžu darbinieki, kā arī citi interesenti.

Ar plāna rīcības virzieniem un katrā no tiem iekļautajiem uzdevumiem iepazīstināja Kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga. Kā informēja A. Kleinberga, apspriežamajā plānā vairāk jāpievērš uzmanība tam, kas netika sasniegts iepriekšējā plāna realizācijas periodā – “gribam atrasta jaunus ceļus un metodes”- uzsvēra apspriedes moderatore.

Klātesošie izmantoja iespēju uzdot jautājumus un kā viens no būtiskākajiem izskanēja par sasāpējušo NVO sektoram  solīto finanšu piešķīrumu valsts budžeta ietvaros – NVO fondam sākotnēji paredzēto 700 000 EUR vietā, joprojām pieejami ir  vien 400 000. A. Kleinberga paskaidroja, ka ministrijas budžeta tāmē pieminētā summa tiekot ielikta, bet piešķirta netiekot. Iebildumi izskanēja arī saistībā ar atbalstāmajām iedzīvotāju grupām – NVO pirmspensijas vecuma biedri bieži vien jūtas aizmirsti, jo kā riska grupa atbalstam projektu piedāvājumos netiek atzīmēta. Kā argumentēja A. Kleinberga – reģionu programmā  no 1919. gada nebūs izdalītas atsevišķas projektu grupas, tāpat arī diasporas politika turpmāk būs Ārlietu ministrijas pārziņā.

Nonākot pie sarunas par Demokrātiskas informācijas telpas un plašsaziņas līdzekļu lomas integrācijā, KM pārstāvei A. Kleinbergai nācās uzklausīt sašutuma pilnus viedokļus – Latvijas pierobežā joprojām informācija par Latvijā notiekošo saņemama veidā, kādā to interpretē ārvalstu mediji.

Apspriešanas gaita tika protokolēta un izskanējušie viedokļi piefiksēti – jācer, ka arī ņemti vērā.

Ar Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāna 2019. – 2020. gadam projekta pilnu versiju var iepazīties: https://ej.uz/KM_Nacion_plans .