Rīkoja tikšanos ar baltkrievu mākslinieku

No kreisās: biedrības “Spatkanne” vadītāja Valentīna Doraščonoka sarunā ar mākslinieku Nikolaju Gavriloviču

Īstenojot Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotajā NVO projektu konkursā atbalstīto projektu “Zem vienām debesīm Latvijas simtgadei”, Jēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne” sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku 23. maijā rīkoja tikšanos ar baltkrievu mākslinieku Nikolaju Gavriloviču. 

Pasākums jau ievadā vēstīja, ka tas būs tīkams ne tikai gleznotājmākslas, bet arī baltkrievu mūzikas cienītājiem – tikšanos ievadīja Jēkabpils baltkrievu biedrības “Spatkanne” vokālā ansambļa uzstāšanās.

Kā pastāstīja biedrības “Spatkanne” vadītāja Valentīna Doroščenoka, N. Gavriloviča darbi tikuši redzēti kādā no baltkrievu kopienas pasākumiem Rīgā. Ļoti patikuši, kādēļ arī gribējies, lai tos būtu iespēja redzēt arī jēkabpiliešiem.

Pats mākslinieks izsakās īsi – bērnībā zīmējis, kā visi bērni to dara. Pa laikam piedalījies konkursos… . Dzīvē sanācis, ka liktenis aizvedis uz Rīgu, kur mākslā ietekmējies no sava skolotāja – mākslinieka Laimdota Mūrnieka.

“Iespējams, vērojot, var šķist – it kā  gleznojuši dažādi cilvēki. Bet man patīk katru dienu darīt ko citu. Te ir skaista daba, pļavas. Es priecājos un esmu pateicīgs bibliotēkai, baltkrievu biedrības vadītājai Valentīnai, ka man ir iespēja savus darbus izrādīt šīs pilsētas iedzīvotājiem”, saka N. Gavrilovičs.

Jāpiebilst, ka Jēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne” jau daudzus gadus sadarbojas ar Jēkabpils Galveno bibliotēku dažādu pasākumu organizēšanā – ko, uzrunājot tikšanās dalībniekus, uzsvēra arī bibliotēkas informācijas centra vadītāja Lilija Kirilova.

Mākslinieka N. Gavriloviča darbi Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā būs apskatāmi līdz pat 30. jūnijam – iepriekš paredzētais termiņš līdz maija beigām ir pagarināts par veselu mēnesi.

 

Izziņai http: /www.jgb.lv/

Nikolajs Gavrilovičs dzimis 1962. gadā Dokšicas pilsētā Vitebskas apgabalā. Vēlme zīmēt radusies jau bērnībā. No 1980. gada mākslinieks dzīvo Rīgā. Sevi pozicionē kā brīvmākslinieku. Mācījies Jurija Cirkunova mākslas studijā, strādājis ar baltkrievu mākslinieku Vjačku Celešu (Вячка Целеш), skolojies pie mākslinieka Laimdota Mūrnieka, kurš gleznojis savā īpašā un neatkārtojamā stilā.  Mākslinieks enerģiju un iedvesmu gūst no dalības Latvijas baltkrievu biedrību kultūras dzīvē.

 

Foto no biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” arhīva.