NVO Informatīvajā dienā tiekas ar deputātiem un pašvaldības struktūrvienības vadītāju

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” aprīļa pēdējā darba dienā aicināja NVO pārstāvjus uz kārtējo Informatīvo dienu.

Dienas darba kārtībā kā pirmais jautājums tika skatīta jaunākā informācija par finansu piesaistes iespējām, par ko informēja Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko.

Uz informatīvo dienu bija uzaicināti Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes deputāti Aigars Nitišs un Andrejs Gavrilovs, kā arī Jēkabpils pilsētas topošās Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis.

Otrais no kreisās puses J.Līcis, trešais – A.Nitišs

A.Nitišs īsumā pastāstīja gan par jau procesā esošajiem, gan par iecerētajiem infrastruktūras uzlabošanas projektiem pilsētā – ielu sakārtošanu, Krustpils pils atjaunošanu, ēkas Jaunā ielā 39i renovāciju, nojaukšanai paredzētajām ēkām, izglītības iestāžu remontiem u.c. Saistībā ar Izglītības reformu izskanēja viedoklis, ka Jēkabpilī ir pārāk daudz vidusskolu, kas sagatavo startam augstskolā, bet nav iespēju pēc 9. klases apgūt profesionāli – tehnisko izglītību. Vairāk par izglītības reformas ietvaros paredzētajām pārmaiņām NVO pārstāvjus informēja J. Līcis.

Otrais no kreisās puses A. Gavrilovs

Savukārt klātesošie interesējās par to, kā risinās jautājums par senioru mājas izveidi, dzīvokļiem Ķieģeļu ielas mikrorajonā un par to, cik daudz apmeklētāju nāk uz pieņemšanām pie deputātiem. Kā izrādījās – iedzīvotāji ne pavisam nav aktīvi savu jautājumu risinātāji ar deputātu starpniecību. Kā pastāstīja A. Gavrilovs, tad 10 mēnešos, kopš viņš esot deputāta statusā, uz pieņemšanu  neesot atnācis neviens jēkabpilietis. Uz iebildumu, ka pieņemšanas būtu jāorganizē pilsētas domes ēkā, A. Nitišs atbildēja, ka tas jau ir ticis darīts, tomēr šāda prakse sevi nav attaisnojusi, turklāt, ja pieņemšana notiekot darba vietā, gaidot apmeklētājus, laiku varot izmantot arī darba lietu kārtošanai, savukārt, pieņemšana sēžu zālē tā arī nevienu nesagaidot, esot tīrā laika izšķērdēšana.

Noslēdzot Informatīvo dienu, biedrību pārstāvji uzsvēra šādu informatīvo dienu lietderību – tādā veidā varot uzzināt daudz jauna par notiekošo pilsētā un, kas vēl svarīgāk – iepazīt deputātus vaigu vaigā.

Arī uz nākamo NVO Informatīvo dienu paredzēts aicināt domes deputātus, kā arī kādu no pašvaldības struktūrvienību vadītājiem.

Sekojiet informācijai http.//jekabpilsnvo.lv!