Lielā Talka pulcē dzīvnieku mīļotājus

Biedrības “Par ķepām” biedri un atbalstītāji Lielās Talkas dienā  strādāja divās biedrības pārraudzītajās, kaķiem draudzīgās vietās pie to mītnēm Viestura ielā 38A un Draudzības alejā 19. Talkotāji sakopa apkārtni un izmazgāja mājiņas, kā arī papildināja barību tai paredzētajos traukos.

Jāpiebilst, ka biedrības aktīvisti minētos darbus veica ne tikai oficālajā Lielās Talkas dienā, bet to dara pastāvīgi, savu brīvo veltot tam, lai kaut nedaudz uzlabotu bezmāju kaķu dzīves apstākļus.

Lielās Talkas dienā palīgu bija daudz – iepriecinot, ka tās bija ģimenes ar bērniem. Bērni ar interesi iesaistījās talkošanas pasākumā un ar mirdzumu acīs palīdzēja  itin visā.

Biedrība “Par ķepām” saka lielu PALDIES mazākajiem palīgiem Keitai, Enijai, Martai, Lindai, Edvīnam, Kristiānam, Sandim, Elīnai, Raitim un viņu vecākiem, kā arī Kristīnei, Dacei, Inesei, Lienei.

Īpašs paldies – Irēnai –  par nesavtīgo mīlestību un rūpēm par kaķīšiem!

Paldies biedrības “Latvijas Aizsargi” valdes locekļiem – Solvitai un Ivaram Bisniekiem, tāpat arī pārējiem, kuri iesaistījās, palīdzēja un atbalstīja.

Inese Grišāne, autores foto