Jēkabpils NVO resursu centra pārstāve apmeklē Iekļaujošās Izaugsmes konventu Briselē

Pirmā no kreisās Ieva Bagātā kopā ar pārstāvjiem no Latvijas

27. aprīlī Briselē norisinājās Iekļaujošās Izaugsmes konvents (Annual Convention for Inclusive Growth), kurā politiķi, nevalstisko un sociālo organizāciju pārstāvji diskutēja par ES Sociālā pīlāra ieviešanu, tai skaitā, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem atrast darbu, drošus darba apstākļus, adekvātas algas, izglītības iespējas pieaugušajiem un sociālu labklājību. Konventa dalībnieki no Latvijas bija LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs, Saldus novada p/a Sociālā dienesta direktore Ina Behmane, Latvijas Bērnu forums valdes priekšsēdētāja Ineta Ielīte un Jēkabpils NVO resursu centra pārstāve Ieva Bagātā.

Biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs ir Latvijas PretNAbadzības tīkla biedrorganizācija, un Iekļaujošās izaugsmes konventā biedrības pārstāve piedalījās diskusiju grupā par sociālo uzņēmējdarbību kā veidu, lai veicinātu dažādu sociālo grupu labāku iekļaušanu sabiedrībā.

Uz jautājumu kā panākt, lai Sociālais pīlārs būtu “veiksmes stāsts” populārākās konventa dalībnieku atbildes bija: finansiālie resursi, saistības, demokrātiskums un tiesību akti.

Ieva Bagātā