Fokusā sociālā uzņēmējdarbība

9.un 10. maijā Jūrmalā norisinājās biedrības “Sociālās inovācijas centrs” rīkotās apmācības “Fokusā sociālā uzņēmējdarbība – no statusa līdz finansējumam”. Apmācības tika organizētas projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” (Nr. 17055) ietvaros ar Ziemeļu ministru padomes finansiālu atbalstu.

Apmācībās piedalījās biedrības ”Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā” koordinatore Ligita Upīte. Piedāvājam konspektīvu ieskatu sociālās uzņēmējdarbības aspektos, kurus kā svarīgākos atzīmējusi L. Upīte.

Renāte Lukjanska, biedrība “Sociālās inovācijas centrs”
Kas ir sociālais uzņēmums?
Biznesa risinājums.
Mērķis – sociālais, lai daļu no tās maksātu.
Tehnoloģiju izmantošana, labs aspekts darbībai.
Jābūt idenficētai Soc. Problēmai.
Sociālā darba iespējas.
Lai sāktu soc.uzņēmumu, ir jabūt: aptaujām, vides pētīšanai, izpratnei, izpētot ir jāredz, vai var iegūt peļņu.
Piemērs.
Nodibinājums OTRĀ ELPA ir divos statusos, arī kā SIA.
Ar to, veicinot soc. uzņēmumu, iegūst:
1. nodarbinātu mērķgrupu;
2. rada pakalpojumus.
Soc. uzņēmums nav tikai cilvēki ar īpašām vajadzībām !
Laba mērķgrupa – jaunieši, jaunās māmiņas. Augsts bezdarba līmenis.
Soc.uzņēmums + SIA = var piesaistīt Brīvprātīgo!
Jevgēnija Kondurova
Sociālā ietekme, un kā to mērīt?
Pievērsusies tēmām, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu bērniem, to labā!
1. Savā darbībā, viņa palīdz sastādīt ietekmes shēmu.
2. Definē problēmu, tā ir pamatlieta !!!!! Ir sociālā ietekme.
Piemērs.
Bērni nāk uz peldēšanas nodarbībām – ir jāredz, kāds atbalsts tiek sniegts, un kāds bija rezultāts, kas jāatkārto pēc mēneša(grupu lielums, ko uzlabot, ko plānot?) – TAS būs mērīšanas rezultāts, uzticama statistika .
Iegūst: motivāciju sev un citiem, un jābūt ietekmei uz cilvēku un vidi.
Pārmaiņu teorija.
Uz aptaujas datiem bāzē mērīšanu, statistika.
Šo visu iepriekš izdarot, rodas 90 % no biznesa plāna.
Jābūt biznesa modulim.
Juris Cerulis
Pie projektu rakstīšanas ieskicēja:
1. koncentrēti aprakstīt problēmu;
2. ir jāpaņemas izdarīt vismaz 2 uzdevumus;
3. jābūt vismaz 1 algotam darbiniekam;
4. no soc. uzņēmējdarbības statusa var atteikties, tas nav dots uz mūžu, bet to var arī atņemt, projekta gaitā, ja nepilda savus uzdevumus;
5. viens projekta darbinieks var piederēt pie daudzām pr. grupām.
6. u.c. projekta izskatīšanas atbilde ir pēc 1,5mēn.

Eduards Aksjoņenko
Kā iegūt līdzekļus soc. uzņēmējdarbībai?
Tā ir uzņēmējdarbība, un uzņēmējdarbība ir risks.
Nauda uzliek atbildību. Neņemt visu naudu.
Kādi fin.piesaistīšanas avoti:
1. ALTUM grants.
2. Ziedojumi ( viens no naudas gūšanas avotiem, bet ne pamata);
3. SALES and TRADING….ja darbs ir pārdošana, tad daļa no tās 5% tiek novirzīta soc. mērķim! (maz to dara, jo nav nodokļu atlaides);
4. EVENTS. Dažādas idejas: slavenību vakariņas, kur nauda aiziet labdarībai, pārdota tikšanās ar slavenu cilvēku – viens no nosacījumiem, ir jābūt daudz cilvēku ! Pēc cilvēku skaita – lielāka tiek savākta nauda. Soc. uzņēmums var organizēt šādus pasākumus;
5. Membership. Biedrības. Dalības maksājums par piedalīšanos piem.: klubiņā. Ļoti labs resurss;
6. Sponsorēšana un sadarbības līgumi. Publicitāte – vieni grib, citi nē;
7. Pūļa finansējums. LV – projektu banka;
8. Aizdevumi/kredīti. Uzmanīgi, ir veidojies liels neizdošanās procents;
9. Pamatkapitāla piesaiste. Daļu pirkšana. Viens no veiksmīgiem risinājumiem ir piesaistīt pamatkapitālu, bet pie tā ir jāstrādā/jāprezentē ļoti spējīgiem cilvēkiem. Labs risinājums, ko ieraksta statūtos, var būt 50% no investora, 50% attīstībai.

Renāte Lukjanska
Dažādi piesaistes veidi, globālās iniciatīvas.
4 virzieni
1. Pašvaldība;
2. Granti;
3. Iniciatīvas;
4. pūļa finansējums.
Nosacījumi: Sadarbība (pašvaldība)
Atbalsta veidi
Bezmaksas telpas, finansējuma atbalsts, apmācības un pašvaldība.
Stratēģiskā plānošana.
Granti. (LAD – atbalsts 70%, granta paraugs SIA “Atspēriens”)
Pūļa finansējums.

Foto: Ligita Upīte

 

Apmācību apmeklējums notika Latvijas Valsts budžeta finansētas programmas “NVO fonds” biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” realizētā projekta “Sabiedrības līdzdalības resursu attīstīšana Vidusdaugavas reģionā”, līguma Nr.2018.LV/NVOF/DAP/MAC/003/22 , ietvaros