Sportiskās aktivitātes 1. maijā – piedāvā biedrība “Sporta klubs “Mustangs””

1.maiju – brīvdienu, kurā atzīmējam gan Darba svētkus, gan Latvijas Republikas Satversmes sasaukšanas dienu, biedrība “Sporta klubs “Mustangs”” piedāvā pavadīt Jēkabpils Mežaparkā, piedaloties sportiskās aktivitātēs jau no pulksten 12.00.

Uz reģistrēšanos braucienam – sacensībām “”Pa lūša pēdām” velobraukšanas entuziasti Mežaparkā pie namiņa  tiek gaidīti jau no pl. 12.00.. Starts tiks dots pl.13.00.

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 30. aprīlim – rakstiski, pieteikumu nosūtot uz e- pastu mustangs.jekabpils@gmail.com vai mutiski – zvanot, tālr.: 26165834.

Dalība sacensībās – bez maksas un norisinās Eiropas sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros.

Tajā pašā dienā un tajā pašā vietā, tikai mazliet vēlāk – ar reģistrāciju pl.15.00 un startu pl. 16.00 notiks biedrības ”Sporta kluba “Mustangs”” sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru rīkotais “Izturības skrējiens “Pa lūša pēdām” 2018” & ,,Jēkabpils sporta centra balva 2018., 3.posms”.

Iepriekšēja pieteikšanās Izturības skrējienam līdz 30. aprīlim – rakstiski, pieteikumu nosūtot uz e- pastu fitnessvfs@gmail.com vai mutiski – zvanot, tālr.: 27034393.

Dalības maksa sacensībās –  iepriekš piesakoties – EUR 5.00 , savukārt sacensību dienā EUR 8.00 no dalībnieka. SV12 grupā dalība ir bez maksas.

Sīkāku informāciju skatīt Nolikumā, pieejams: šeit, kā arī te.

Jāpiebilst, ka šī sportiskā aktivitāte notiek biedrības “Sporta klubs “Mustangs” projekta “Izturības skrējiens 2018” ietvaros, kas ir viens no Jēkabpils pilsētas pašvaldības rīkotā  2018. gada NVO projektu konkursa uzvarētājiem un saņēmis pašvaldības finansiālu atbalstu

Materiālu sagatavoja Anita Sproģe, Jēkabpils NVO resursu centrs