Pavasari ieskandina, sekojot senajām baltkrievu tradīcijām

Ar pavasara ieskandināšanas pasākumu Jēkabpils baltkrievu biedrība “Spatkanne” 11. aprīlī uzsāka Jēkabpils pašvaldības NVO projektu konkursā atbalstītās iniciatīvas “Zem vienām debesīm Latvijas simtgadei” īstenošanu.

Pavasara ieskandināšana jeb saukšana («Гуканне вясны») ir baltkrievu ieražu svētki un biedrība “Spatkanne”  uz tiem bija uzaicinājusi tautiešus no Daugavpils pilsētas pašvaldības pakļautībā esošā “Baltkrievu kultūras centra” (vadītāja Žanna Romanovska) un Daugavpils baltkrievu kultūrziglītības biedrības “Uzdim”. Svētkos piedalījās Jēkabpils NVO resursu centra un Senioru apvienības “Sasaiste” pārstāvji, kā arī izglītības iestāžu – Jēkabpils pamatskolas un 2. vidusskolas jaunāko  klašu audzēkņi.

Viesi no Daugavpils skandēja dziesmas un klātesošos iesaistīja šo svētku tradicionālajās rotaļās un izdarībās. Pavasara saukšana baltkrieviem raksturīga ar dažādiem rituāliem. Biedrības “Spatkanne” vadītāja Valentīna Doroščonoka stāsta, ka tiek cepti “cīrulīši” – cepumi putnu figūru izskatā, agrāk to sastāvā bijuši tikai milti un ūdens, iespējams, tāpēc tos varēja atļauties  mest gaisā un lieki nebēdāt, ja nokrita zemē. Simboliski tas nozīmējis putnu ātrāku atgriešanos mājās. Mūsdienās cepumi putnu formā tiek izmantoti kā svētku cienasts un, jāpiebilst, ka daugavpiliešu atvestie “cīrulīši” bija īpaši garšīgi. Pēc senajiem ticējumiem putnu ātrāku atgriešanos veicinājusi arī krāsainu lentu iesiešana kokos. Šo rituālu ar entuziasmu izpildīja ne tikai bērni, bet arī pieaugušie.

Savus priekšnesumus bija sagatavojuši un, spītējot dažbrīd spēcīgām vēja brāzmām,  skaņām balsīm izpildīja Jēkabpils skolu audzēkņi.  Iesaistīties pavasara saukšanas aktivitātēs bērniem palīdzēja gan viesu no Daugavpils piedāvātā dziesmu rotaļa “Spilventiņš”, gan pensionāru apvienības “Sasaiste” dalībnieces Ērikas Ošiņas noorganizētā rotaļa “Es bij,  viens varens koks”, kura izpelnījās sevišķu jaunās paaudzes atsaucību.

Pasākuma noslēgumā biedrības “Spatkanne” vadītāja V. Doroščonoka katram dalībniekam dāvināja nupat aizvadīto Lieldienu simbolu – krāsainu olu, savukārt  Daugavpils “Baltkrievu kultūras centra” vadītāja Ž. Romanovska dalībnieku klašu audzinātājām pasniedza pa “metodiskam mācību līdzeklim mājturības stundām” – rotājumu izgatavošanas komplektus.