Latvijas Pilsoniskā alianse un LRTK vienojas par sadarbības protokola izveidi

Atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju, kurā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis pauda viedokli, ka piekļuves jautājumos cilvēkus ar īpašām vajadzībām pārstāvošās organizācijas bieži vien darbojas ar reketa metodēm, Latvijas Pilsoniskā alianse, kā NVO nozares jumta organizācija, aicināja LTRK vadību tikties, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību starp uzņēmēju intereses pārstāvošajām organizācijām un kopējo NVO nozari.

Tikšanās notika 19.03.2018., kurā piedalījās Aigars Rostovskis un no Latvijas Pilsoniskās alianses puses direktore Kristīne Zonberga un padomes loceklis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. Tikšanās laikā tika pārrunāts tas, ka neskatoties uz to, ka jomas organizācijas pārstāv savu biedru viedokli, tomēr ir būtiski šī viedokļa paušanā cienīt un nediskreditēt pārējo nozari.

Tāpat sarunas gaitā iezīmējās, ka uzņēmēju vidū pastāv visticamāk nepatiesi pieņēmumi par esošā tiesiskā regulējuma ieviešanu praksē, kas ir radījis aizspriedumus par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un vides pieejamības nodrošināšanu, ko var mainīt, regulāri skaidrojot un izglītojot. Lai novērstu turpmākas viedokļu sadursmes dažādos jautājumos un veicinātu uzņēmēju izpratni par NVO darbību un cilvēku ar invaliditāti integrāciju darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē, LTRK un Latvijas Pilsoniskā alianse vienojās par sadarbību nākotnē, tai skaitā izveidojot sadarbības protokolu, par kura saturu vēl notiks sarunas, bet viennozīmīgi iekļaus tādus punktus kā savstarpēja cieņa, regulāra komunikācija par nozares jautājumiem un sadarbība vienotas invaliditātes politikas ieviešanā.