Krīt Latvijas demokrātijas reitingi

Šodien starptautiskā organizācija CIVICUS paziņoja, ka tā samazina Latvijas demokrātijas novērtējumu no atvērtas demokrātijas uz ierobežotu.

Līdz ar to Latvija ir izkritusi no pasaules demokrātiskāko valstu saimes, kur atrodas visas EU savienības Ziemeļvalstis, tai skaitā Igaunija.  CIVICUS ir konstatējis, ka pēdējo divu gadu laikā Latvijas politika pret sabiedriskajām organizācijām un pilsonisko aktīvismu ir kļuvusi represīvāka. CIVICUS ir globāla pilsoniskās sabiedrības organizāciju un aktīvistu alianse, kas monitorē demokrātiju 195 pasaules valstīs. CIVICUS šodienas ziņu par Latviju var izlasīt šeit un pilns apraksts pieejams te.

Latvijas Pilsoniskā alianse jau gada sākumā cēla trauksmi par Latvijas valdības pēdējos divos gados pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz pilsonisko aktīvismu un sabiedriskajām organizācijām. Tādēļ Latvijas Pilsoniskā alianse aizsūtīja vēstuli Ministru prezidentam, norādot uz pazīmēm, kas liecina, ka valdības attieksme pret sabiedriskajām organizācijām ir kļuvusi represīva, taču diemžēl dialogs ar valdību nav uzlabojies.

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija – biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 127 biedrus (tajā skaitā arī biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”), kas kopumā sastāda aptuveni 70 000 privātpersonas.

CIVICUS ir starptautiska apvienība, kas dibināta 1993.gadā ar mērķi sekmēt pilsonisko aktivitāšu attīstību un aizsardzību visā pasaulē.