Turpinās pieteikumu pieņemšana Krustpils novada pašvaldības izsludinātajam NVO projektu konkursam

Krustpils novada pašvaldības izsludinātajam NVO projektu konkursam pieteikumus vēl var iesniegt līdz 19.03.2018. plkst.  16:00 Krustpils novada pašvaldībā (Jēkabpilī, Rīgas ielā 150a, 27.kabinetā).

Atbilstoši konkursa Nolikumam, viena biedrība var iesniegt ne vairāk kā divus projekta pieteikumus. Projektā pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 750 EUR un projekta aktivitātēm jānotiek Krustpils novada teritorijā  un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Krustpils novada iedzīvotājiem.

Vairāk informācijas: http://www.krustpils.lv/jaunumi/.