Tiekas reģionālo NVO projektu programmas izvērtēšanas pasākumā

Kroņaucē, pasākumu norises vietā ZOLTNERS, norisinājās Kultūras ministrijas 2017.gadā finansēto reģionālo atbalsta programmas projektu izvērtēšanas konference, kurā pulcējās projektu īstenotāji no visas Latvijas. No Jēkabpils pasākumā piedalījās četri pārstāvji no biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs”, viena poļu biedrības “Rodacy” dalībniece un viena pārstāve no Neretas nevalstiskajām organizācijām.

Konferenci atklāja Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece starptautisko lietu, sabiedrības integrācijas un mediju jautājumos Inita Pauloviča. Viņa uzsvēra, ka vēlētos šī pasākuma laikā sagaidīt daudz un dažādus stāstus, kas spētu pārliecināt, ka ir nepieciešams lielāks projektu finansējums, kā arī apliecinātu, ka šādu projektu īstenošana ir ļoti nozīmīgs pasākums.

NVO 2017.gada atbalsta programmas rezultātu un sasniegumu izvērtējumu iesāka Zemgales NVO centra valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš, kurš prezentēja Zemgalē realizētos projektus – kopā kā pieteikumi bija saņemti 50 projektu ieceres, no kuriem apstiprināti 23. Nākamos rezultātus prezentēja Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa, pastāstot par apstiprinātajiem projektiem Kurzemē, kā arī bija redzams ieskats no spilgtākajiem 2017.gada projektiem. Līdzīgas prezentācijas tika demonstrētas arī par Latgali, ko vadīja Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, un par Vidzemi – Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, bet par Rīgu – Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga. Apkopojot rezultātus, tika secināts, ka 2017.gads bija galda spēļu gads, jo katrā novadā tika īstenots kāds projekts, kurā tika izveidota galda spēle. Tika atgādināts, ka pirms projekta pieteikuma izstrādes ir svarīgi noskaidrot, vai tas tiešām ir nepieciešams konkrētajai mērķa auditorijai.

Pirms pusdienu pārtraukuma pasākuma moderatore, NVO eksperte Rasma Pīpiķe sadalīja dalībniekus trijās grupās, kas diskutēja par šādiem NVO programmas nākotnes jautājumiem:

 • Kā būtu jāattīstās NVO atbalsta programmai?
 • Kā iesniegsim, īstenosim projektus un veiksim atskaites?
 • Kā vienkāršot procedūras, lai koncentrētos uz labākām idejām?

Darba grupu rezultātā tika izstrādāti sekojoši ieteikumi:

 • daudz vieglāk nākotnē projektus būtu iesniegt elektroniski – tas ir daudz ātrāks un vienkāršāks veids ikvienam;
 • ļoti daudz tika apspriesta publicitāte – lielākas reklāmas nepieciešamība NVO organizētajiem projektiem, kā arī pašām NVO, lai iedzīvotājiem būtu lielāka skaidrība par to, ko un kāpēc NVO dara, jo valstiskā mērogā NVO darbību neatpazīst;
 • Uldis Dūmiņš izcēla, ka projektiem būtu jābūt jēgpilniem, proti, tiem ir jābūt tādiem, lai iedzīvotājiem būtu iemesls iziet no mājas/dzīvokļa, iepazīties tuvāk ar kaimiņiem, jauniem cilvēkiem un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iespējams, iemācoties ko jaunu;
 • līdzīgus projektus var censties apvienot, rezultātā izveidojot vienu ļoti veiksmīgu projektu, nevis divus mazākus;
 • vislabāk, ja projekti tiek veidoti nevis vienai dienai, bet tā, lai tos ir iespējams atkārtot: varbūt, pat iesviest kādu jaunu tradīciju, piemēram, Baltā galdauta svētki;
 • apsprieda arī pašās organizācijās notiekošo – liela problēma ir tā, ka katra organizācija ir “pati sev priekšnieks”: nav galvenās personas, pie kuras nepieciešamības gadījumā vērsties pēc padoma vai palīdzības;
 • ieteica veidot stipras organizācijas un maksimāli censties noturēt jaunus cilvēkus, kuriem ir idejas un kuri ir gatavi darīt ar degsmi acīs nevis tādi, kam jāliek veikt tikai kādas konkrētas darbības;
 • piedāvāja ieviest izlīdzināto finansējumu, lai būtu iespēja dalīties ar projektam piešķirto finansējumu, ja tas paliek pāri;
 • kā lielu problēmu uzsvēra, ka NVO centri vairāk uzskata sevi par konkurentiem, kaut arī tiem būtu jābūt resursam;
 • NVO centriem būtu vairāk jāsadarbojas savā starpā.

Dažās grupās sarunas notika mierīgi, citās ļoti emocionāli, taču konferences noslēgumā Inita Pauloviča izteica pateicības vārdus visiem par piedalīšanos un uzsvēra, ka daudz lietu šodien tika izrunātas, tomēr dažas tika atstātas uz atkārtotu tikšanos.

Ilvija Voiciša, pasākuma dalībniece, projektu asistente
Agita Pleiko, valdes priekšsēdētāja, biedrība Jēkabpils NVO resursu centrs