Jēkabpilī notiks seminārs par projektu konkursu ”Zemgales Kultūras programmā 2018”

12.martā pulksten 11.00 Jēkabpilī, Krustpils kultūras namā (Rīgas ielā 212) notiks seminārs par Zemgales Plānošanas reģiona nupat izsludināto Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas Valsts mežu finansētās “Zemgales Kultūras programmas – 2018” projektu konkursu.

Jaunā konkursa projektu pieteikumi iesniedzami no 7. marta līdz 4. aprīlim pulksten 12.00  Zemgales Plānošanas reģiona birojā Jelgavā vai Jēkabpilī. Savukārt apstiprināto projektu ieviešana ilgs no 1. maija līdz 15. decembrim. Par projektu pieteikuma sagatavošanu plānoti divi informatīvi semināri  – pirmais, kā minēts 12. martā Jēkabpilī , savukārt, otrais –  13. martā pulksten 13.00 Jelgavā, ZPR birojā.

Konkursa mērķis ir veicināt Zemgales reģiona tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, tostarp veicināt zemgaļu un sēļu materiālās un nemateriālās kultūras daudzveidības saglabāšanu, vienota Zemgales tēla veidošanu, atbalstīt jaunrades un pētniecības procesus kultūras jomā, sekmēt reģiona līdzsvarotu attīstību kultūras nozarē.

Šogad Valsts Kultūrkapitāla fonda Padomes piešķīrums Zemgales Kultūras programmas projektu konkursam ir dāsnāks nekā pirms gada. Pavisam projektu ieviešanai atvēlēti 120 000 eiro. Pērn programmas projektu atbalstam bija piešķirts 71 000 eiro, taču iesniegtajos 105 projektu pieteikumos pieprasītā kopējā summa sasniedza teju 285 000 eiro. Tādējādi atbalstu guva vien 45 projekti.

Līdztekus tam interesentiem iespējams saņemt individuālas konsultācijas pie programmas ieviešanas koordinatores Sanita Larionovas ZPR birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b, vai pa tālruni 63025828, vai e-pastā: sanita.larionova@zpr.gov.lv . Svarīgi iegaumēt, ka konsultācijas projektu pieteikuma iesniedzējiem pēdējā dienā pirms iesniegšanas termiņa beigām, netiks vairs sniegtas.

Vairāk informācijas, pieteikuma veidlapa, nolikums: http://www.zemgale.lv/index.php/component/k2/item/153-izsludina-projektu-pieteikumu-pienemsanu-zemgales-kulturas-programma-2018.

Semināra laikā varēs uzdot jautājumus arī par Zemgales NVO Projektu Programmā izsludināto projektu konkursu, kuru administrē Zemgales NVO Centrs  sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru un finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija. Termiņš projektu iesniegšanai šajā programmā ir 2018. gada 05.aprīlis (pasta zīmogs vai iesniedzot personīgi Zemgales NVO Centrā Jelgavā vai Jēkabpils NVO Resursu centrā no plkst. 12:00 līdz plkst. 17:00).