Iespēja saņemt finansiālu atbalstu radošiem braucieniem!

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas ”Kultūra” ietvaros ir izsludināts otrais šī gada pieteikšanās termiņš finansiālam atbalstam radošiem braucieniem. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma ”Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

No 2018.gada 1.marta mobilitātes programmā ”Kultūra” ir atvērta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem (mobility funding). Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā. Pieteikšanās termiņš līdz 2018.gada 4.aprīlim (plkst.15:59).

Plašāka informācija un pieteikšanās: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/mobility-funding