Apstiprina finansējumu Jēkabpils pilsētas NVO projektiem

Ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu Nr.94 08.03.2018. “Par finansējumu nevalstisko organizāciju projektiem” 1. projektu konkursa kārtā ir piešķirts finansiāls atbalsts:

 

 • Jēkabpils krievu biedrībai “Rodņik” projekta “Latvijas valstij – 100! Krievu kultūra Latvijā no 1918.līdz 2018.gadam” realizēšanai – 990,00 EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes: tikšanās ar dzejnieku un publicistu Pjotru Antropovu; Latvijas 100 -gades svinību ietvaros – Dejas dienai veltīts pasākums Mežārē; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas horeogrāfa un vēsturisko deju pedagoģes Janīnas Martinsones meistarklase “Mācāmies pareizi dejot latviešu tautas dejas”; piedalīšanās Jēkabpils pilsētas svētku svinībās Sēļu sētā ar jaunu horeogrāfijas programmu “Dejojam latviešu un krievu tautas dejas”; Jēkabpils Vēstures muzeja apmeklēšana; piedalīšanās “Tautas dziesmu un deju festivālā” Preiļos; iepazīšanās ar Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas pārstāvja Ivana Zavoloko dzīvesgājumu un Rīgas Pokrova kapu apmeklējums; piedalīšanās “Tautas dziesmu un deju festivālā” Līvānos; projekta noslēguma koncerts “Esam kopā”, kurā piedalās visi projektā iesaistītie dalībnieki un partneri.
 • Jēkabpils poļu biedrībai “Rodacy” projekta “Pretī Polijas un Latvijas 100 – gadei” realizēšanai – 999,00 EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes: deju darbnīca ar profesionālu horeogrāfu, 6. Starptautiskais garīgās dziesmas festivāls Jēkabpils katoļu baznīcā, “Rodacy” deju un dziesmu kolektīvu jaunās programmas prezentācija Jēkabpils pilsētas svētkos un festivālā “Baltica 2018”, kā arī XXVI Vispārējo Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku mazākumtautību programmā.
 • Biedrībai “Jēkabpils mantojums” projekta “Caur nebrīvi uz brīvi…Brīvības iela” realizēšanai –  960,00  EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes:  informācijas vākšana un apkopošana par objektiem, cilvēkiem, notikumiem. Pastaigu maršruta – stāsta pa Brīvības ielu izstrāde dabā; uzskates materiālu sagatavošana; radio gida iegāde; informācijas publiskošana; organizētas stāstu – pastaigu grupas, vadītas pastaigas.
 • Biedrībai “4.siena” projekta “Video dzeja “Identitāte. Cilvēks” realizēšanai –  1000,00  EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes:  pusaudži un jaunieši, strādājot secīgās meistardarbnīcās, radīs video dzejas darbus, kas tiks apvienoti multimediju izstādē.
 • Biedrībai kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” projekta “Kam pieder laiks?” ” realizēšanai –  1000,00  EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes: ģimenes dienai veltīta konference kuras ietvaros notiks lekcija “Kam pieder laiks?” ar priestera Andreja Medina piedalīšanos; emocionālās labsajūtas un attiecību ekspertes psiholoģes Ivetas Aunītes lekcija “Laiks bērniem”; meistarklase “Laiks mērķiem” darbnīcā “Patiesība par žurku karaļiem” ko vadīs personības izaugsmes treneris Aleksis Daume.  Apzinātības un mākslas terapijas praktiskās nodarbības, kuru ietvaros notiks praktiskas nodarbības Jēkabpilī strādājošu nozares speciālistu kvalifikācijas celšanai.
 • Biedrībai “Sporta klubs Mustangs” projekta “Izturības skrējiens 2018” realizēšanai –  820,00 EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes: izturības skrējiens ar dažādiem šķēršļiem apkārt Radžu ūdenskrātuvei (7 km).
 • Biedrībai “Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Kokapstrādes iemaņu apgūšanas un pilnveidošanas darbnīcas pakalpojuma izveidošana biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” struktūrvienībā “Sociālais rehabilitācijas centrs “Kopā būt” realizēšanai –  1000,00 EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes: kokapstrādes darbnīcas izveidošana un darba uzsākšana; konsultāciju par sociālās uzņēmējdarbības būtību un izveidošanas iespējām nodrošināšana.
 • Biedrībai “Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Aicinot līdzi” realizēšanai  –  1000,00 EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes: divi apmācību semināri par finansējuma piesaistes iespējām sekmīgai brīvprātīgā darba attīstīšanai Jēkabpils NVO; brīvprātīgā atbalsta punkta izveide biedrībā – dažādu jautājumu par brīvprātīgo darbu risināšanai un brīvprātīgā darba veicēju reģistrēšanai; akcijas ar brīvprātīgā darba un projekta partnera atbalstu izveidošana “NVO pirmsLīgo tirdziņš”.
 • Jēkabpils baltkrievu biedrībai “Spatkanne” projekta “Zem vienām debesīm Latvijas simtgadei” realizēšanai – 1000,00 EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes:  pavasara ieskandināšana; baltkrievu mākslinieka Mikolas Gavriloviča gleznu personālizstāde; tautas tērpa svētki; piemiņas kalendāra izveidošana “Jēkabpils baltkrievi Latvijas simtgadē zem vienām debesīm”.
 • Jēkabpils pensionāru apvienībai “Sasaiste” projekta “Latviskā dzīvesziņa tautasdziesmās” realizēšanai – 1000,00 EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes: iepazīšanās ar Latviešu folkloras krātuves fondu materiāliem par tautasdziesmām; dziedātāju kopas izveidošana un vadītāja piesaistīšana; sadziedāšanās un tautasdziesmu izdejošana; vienkāršāko mūzikas instrumentu iegāde dziedātājiem; tautas dziesmu un deju pēcpusdiena ar kora “Atvasara”, senioru deju kopas, tautas mūzikas ansambļa “Raksti” un Ivetas Tāles piedalīšanos.
 • Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienībai projekta “Sēlija dzejā un prozā” realizēšanai – 986,00 EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes: materiālu par Sēlijas novada literātiem un viņu darbu izpēte; dzejas un prozas lasījumi; tikšanās ar literātiem, kuru darbi veltīti Sēlijas novadam un tā ļaudīm (Ronalds Briedis, Ligita Ābolniece, Lūcija Ķuzāne u.c.); izzinošs klātienes ceļojums ar Lūciju Ķuzāni pa viņas grāmatas “Saule mūžam mana” takām; “Ilūkstes novads atkal Sēlijā” – ar un par Sēlijas novada literātiem kopā ar Ilūkstes senioriem viņu biedrības mājā Ilūkstē.
 • Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrībai “DOMUS” projekta “Ģimenisku vidi katram bērnam!” realizēšanai -1000,00 EUR apmērā. Projektā plānotas aktivitātes: iedzīvotāju tikšanās – seminārs ar audžuģimenēm (diskusijas); informatīvais seminārs ar speciālistu piedalīšanos  par audžuģimenes vai aizbildņa statusa iegūšanas kārtību, par valsts un pašvaldību atbalstu bērnu aprūpē.