Aicina uz diskusiju “Vai cilvēki ar invaliditāti ir vajadzīgi Latvijas darba tirgum?”

Biedrības “EAPN- Latvia” (The European Anti-Poverty Network – Latvijas PretNabadzības Tīkls) valdes priekšsēdētāja Laila Balga aicina  biedru organizācijas izlemt par dalību Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO” organizētajā diskusijā “Vai cilvēki ar invaliditāti ir vajadzīgi Latvijas darba tirgum?”, kas notiks 2018.gada  22.martā, plkst.12.00, Altum zālē, Doma laukumā 4, Rīgā, reģistrējoties  tieši pie organizatoriem – e-pasts: sustento@sustento.lv līdz  2018.gada 19. martam.

Nesapratni un apjukumu sabiedrībā ir sacēlis Latvijas  Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadības paustais viedoklis  par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. LTRK vadītājs Aigars  Rostovskis Rīgas biznesa forumā paziņoja, ka šādi cilvēki ir apgrūtinājums uzņēmējiem, tādēļ jādomā, kā atvieglot procedūru, kā viņus atlaist. A. Rostovskis uzskata, ka arī  būvnoteikumos nevajadzētu paredzēt vides pieejamības normas, jo  tas esot pārāk dārgi.  Lai uzsāktu diskusiju par šiem jautājumiem, esam aicinājuši  Rostovska kungu uz sarunu, kurā piedalīsies gan cilvēku ar  invaliditāti organizāciju pārstāvji no visas Latvijas, gan valsts  pārvaldes institūciju pārstāvji”, informē L. Balga.