Sadarbojas ar “Velku biedrību”

Arī šogad turpināsies sadarbība ar “Velku biedrību” – informē Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības “Cerību sala” valdes priekšsēdētāja Aija Kvēpiņa.

“”Pateicoties Velku biedrības” atbalstam, pie mums – Jēkabpilī tiek nodrošinātas bērnu un jauniešu ar īpašām  vajadzībām vecāku atbalsta grupas nodarbības. Tikšanās ar psihologu notiek noteiktā ritmā – reizi mēnesī, svētdienās. Dalība atbalsta grupā palīdz vecākiem apzināties, ka ir cilvēki, kas viens otru saprot un pieņem tādu, kāds katrs ir;  izprast savas grūtības; gūt  atziņu, ka cilvēks nav vientuļš savās problēmās, kā arī dzirdēt un redzēt citu viedokļus  sev tuvai problēmai,” stāsta A. Kvēpiņa.

Izziņai:

“Velku biedrība” ir nevalstiska organizācija, kas, sākotnēji kā interesentu grupa (1991.g.), vēlāk kā Kristīgā bezpeļņas organizācija “Velki” SIA (1993.g.), no 1998. – 2005.gadam “Velku fonds”, bet no 2005.gada kā biedrība, darbojas ar mērķi piedāvāt attīstības iespējas ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem garīgās attīstības un citiem funkciju traucējumiem, un rūpēties par bērniem, kas dzīvo nabadzībā.

“Velku biedrība” vēlas veicināt vērtības sajūtas veidošanos šajos bērnos un likt pamatus nākotnes iespējām, lai viņi varētu augt par personībām, un kļūtu par ģimenes, sabiedrības un valsts atzītu vērtību.

Velku biedrības mērķa grupa ir bērni un jaunieši, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības un/vai citi funkciju traucējumi un viņu ģimenes; bērni bāreņi un ļoti trūcīgas ģimenes. Informācijas avots: http://velki2016.wixsite.com/velki.