Rāda un stāsta par piecu tautu Ziemassvētku tradīcijām

Uzstājas bērnudārza “Zvaigznīte” audzēkņi

28. decembrī Jēkabpils NVO resursu centra telpu Jaunā ielā 39i sarīkojumu zālē norisinājās Saulgriežu tradīciju diena. Tā sākās ar bērnudārza “Zvaigznīte” audzēkņu koncertu, bet turpinājās ar muzikālu pasākumu “Ziemassvētki tautu tradīcijās”.

Pasākums bija Kultūras ministrijas finansiāli atbalstītā un Zemgales NVO centra sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru administrētā projekta “Ziemassvētki tautu tradīcijās” galvenā aktivitāte, un tika rīkota, lai iepazīstinātu ar ziemas Saulgriežu tradīcijām, kādas tās senatnē piekoptas Jēkabpilī dzīvojošo mazākumtautību zemēs. Kā tas darīts Polijā, Baltkrievijā, Krievijā un Ukrainā stāstīja, dziedot un dejojot rādīja Jēkabpils poļu biedrības “Rodacy, baltkrievu “Spatkanne” , krievu un ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību “Rodņik” un “Javir” dalībnieki. Neizpalika arī jebkuru svētku obligātā sastāvdaļa – cienasts – katrai tautai raksturīgie Ziemassvētku ēdieni un, protams, dzērieni.

Kā tas pienākas latviskajās ziemas Saulgriežu tradīcijās, tika sagaidīti arī ķekatnieki jeb “čigāni”, kuru laipna uzņemšana, saskaņā ar ticējumu, atnesot mājai svētību un auglību, kā arī pasargājot to no ļauna. Mums Ziemassvētki nav iedomājami bez pelēkajiem zirņiem – lai nākamajā gadā nebūtu jālej asaras, katram – gan mājiniekiem, gan ciemiņiem arī šajā reizē bija jāapēd iedalītā minēto pākšaugu sauja.

Viesu sagaidītāju lomā iejutās pensionāru apvienības “Sasaiste” aktīvistes, bet namamātes – Saulgriezes lomā – biedrības Kristīgai paaudžu kopībai “Tilts” vadītāja, Jēkabpils Tautas teātra aktrise Inita Zarkeviča. Saulgrieze klātesošajiem piedāvāja pagatavot katram savu svētku rotājumu – puzuru, kas tika darīts ar lielu aizrautību.

Iespējams, nākamgad “Ziemassvētki tautu tradīcijās” norisināsies lielākā mērogā – ar iespēju ikvienam jēkabpilietim vērot citu tautu tradicionālos ziemas Saulgriežu rituālus.

Pasākums norisinājās Kultūras ministrijas finansiāli atbalstītā un Zemgales NVO centra sadarbībā ar Jēkabpils NVO resursu centru administrētā projekta “Ziemassvētki tautu tradīcijās” ietvaros