Izsludināts AS “Latvijas valsts meži” sociālās jomas projektu konkurss

Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” Nodomu protokolu un 2017.gada 27. decembrī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, jau septīto gadu Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.  

 Konkursam pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:

  • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
  • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
  • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Svarīga informācija:

– Projekta pieteikums jāiesniedz interneta vietnē nvo.ziedot.lv līdz 2018. gada 31. janvārim (ieskaitot).

– Reģistrētām organizācijām jāizmanto savas paroles interneta vietnē https://nvo.ziedot.lv/autorizacija.

– Ja organizācija nav reģistrējusies interneta vietnē, tad vispirms jāveic reģistrācija https://nvo.ziedot.lv/registracija

– Viena organizācija un tās struktūrvienība var iesniegt vienu projekta pieteikumu;

– Projekta maksimālais īstenošanas laiks no 2018. gada 1.marta līdz 31.decembrim. Minimālais – 1 mēnesis.

– Projektu iespējams iesniegt, ja organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss vismaz vienā no šīm sabiedriskā labuma jomām:

  • labdarība;
  • cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
  • veselības veicināšana;
  • sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

– Organizācijas tiek aicinātas apmeklēt informatīvo semināru 2018.gada 16.janvārī, par projekta pieteikuma aizpildīšanu. Pieteikšanās semināram  ŠEIT

Plašāka informācija un nolikums.