Diskutē par donoru piekrišanu orgānu ziedošanai

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētāja Alla Beļinska 9. janvārī piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomitejas sēdē, uz kuru bija aicināti Veselības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Tiesībsarga biroja un Latvijas Transplantācijas centra pārstāvji, lai diskutētu par donoru piekrišanu orgānu ziedošanai.

Kā pastāstīja A. Beļinska, šobrīd ir iecere izdarīt grozījumus no 1993. gadā spēkā esošajā Likumā “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” un būtiskākais pēc visu sēdes dalībnieku uzskatiem, kas būtu jādara  – jāinformē sabiedrība, lai cilvēki zinātu un saprastu, kā un kāpēc jau dzīves laikā būtu jāpauž sava griba – ziedot savus orgānus transplantācijai vai medicīnas studiju attīstībai. Tiesībsarga biroja laikā no 2017. gada 17.oktobra līdz 30.novembrim veiktā sabiedrības aptauja par miruša cilvēka ķermeņa, orgānu un audu izmantošanu medicīnā (kopumā aptaujā piedalījās 2623 respondenti no visas Latvijas), lai noskaidrotu Latvijas pilngadīgo valstspiederīgo informētību un zināšanas par cilvēka ķermeņa, audu un orgānu ziedošanu medicīnas vajadzībām, liecina, ka lielākā daļa jeb 61,1% respondentu uzskata, ka pašlaik Latvijā ārstniecības personas nedrīkst izņemt personas audus vai orgānus pēc nāves, ja Iedzīvotāju reģistrā nav ziņas par personas izvēli.

Savukārt no 1993. gadā spēkā esošais Likums “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā” nosaka, ka “miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu transplantācijai donora nāves gadījumā drīkst izdarīt, ja Iedzīvotāju reģistrā nav ziņu par mirušā cilvēka aizliegumu izmantot audus un orgānus pēc nāves un ja šā cilvēka tuvākie piederīgie līdz audu un orgānu izņemšanas operācijas sākumam nav rakstveidā informējuši ārstniecības iestādi par mirušā cilvēka dzīves laikā izteikto aizliegumu izmantot viņa audus un orgānus pēc nāves” (11. pants). Taču likumā nav atrunāts ārstu pienākums sazināties ar tuviniekiem un prasīt viedokli.

Jāpiebilst, ka šobrīd datu bāzi ar datiem par orgānu donoriem uztur Tieslietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kurā var iesniegt dokumentu ar aizliegumu vai atļauju ziedot orgānus transplantācijai. Pārvaldes elektroniskajā mājas lapā http://www.pmlp.gov.lv ir pieejams E-pakalpojums “Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves”.

Alla Beļinska pauda cerību, ka Tieslietu ministrijas izveidotā darba grupa, kura izstrādās piedāvājumu grozījumiem gan iepriekš tekstā minētajā Likumā, gan Krimināllikumā, apkopos visu pušu – donoru, to tuvinieku, recipientu (orgānu saņēmēji), mediķu, kā arī juristu ieteikumus pozitīvākajam risinājumam.