Daily Archives: 2018. gada 15. janvāris

Aicina piedalīties pieredzes apmaiņā Īrijā

EAPN-Latvia organizēto pieredzes apmaiņas pasākumu ietvaros aicinām piedalīties pieredzes apmaiņā sociālās uzņēmējdarbības centrā „Longford Women’s Link” Longfordā, Īrijā www.lwl.ie laikā no 2018. gada 1. maija līdz 6. maijam. Turpināt lasīt

NVO namā, Rīgā jēkabpilieši izspēlēja baltkrievu Ziemassvētku tradīciju – Kaļadās iešanu

Jēkabpils baltkrievu biedrības “Spatkanne” ansamblis “Zaviruha”, 2018. gada 13. janvārī NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43A) piedalījās sarīkojumā “Maskošanās tradīcijas dažādās tautās”, ko organizēja Vangažu Ukraiņu biedrība “Jatraņ”. Turpināt lasīt

Iespēja pieteikties nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības Memoranda parakstīšanai

Līdz 24. janvārim nevalstiskajām organizācijām ir iespēja pieteikties nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memoranda parakstīšanai, kas ļauj piedalīties un paust viedokli par NVO darbībai un attīstībai svarīgiem jautājumiem. Turpināt lasīt

Jēkabpils krievu biedrība „Rodņik” pateicas projekta atbalstītājiem

Noslēdz projektu “Jēkabpils vēsture pilsētas reliģisko konfesiju daudzveidīgumā. Dialogs par savstarpējo sapratni un toleranci starp dažādu ticību cilvēkiem” Turpināt lasīt

Aicina uz praktiskām nodarbībām par Sociālo uzņēmumu mijiedarbību ar pašvaldībām

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija informē, ka 22. janvārī 15.30 – 18.30 notiks radošā NEdarbnīca ar Vitu Brakovsku “Sociālo uzņēmumu mijiedarbība ar pašvaldībām:  piesartējam sadarbības reaktoru II!”. Tās būs intensīvas, radošas un praktiskas 3 stundas, kuru  galvenais mērķis ir apskatīt atsevišķus sociālā uzņēmuma biznesa modeļa elementus (vērtības piedāvājums, ienākumu dažādošana, aktivitātes, partneru loka veidošana u.c.,), lai stiprinātu sava sociālā uzņēmuma kā ilgtermiņa sadarbības partnera statusu pašvaldības acīs. Ņemot vērā auditorijas dalībnieku dažādību – izmantot iespēju „testēt” savu sociālā biznesa konceptus uz klātesošiem pašvaldības pārstāvjiem. Turpināt lasīt