TT svetki1

Pasākuma vadītājas: Ritma Komarova, Ina Jansone, Valentīna Doroščonoka( no kreisās)