Svin “Tautas tērpa svētkus”

Pasākuma vadītājas: Ritma Komarova, Ina Jansone, Valentīna Doroščonoka( no kreisās)

Dienu pirms atzīmējām Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienu, Jēkabpils NVO resursu centra Sociālās rehabilitācijas Dienas centrā “KOPĀ BŪT” norisinājās Dienas centra un Jēkabpils baltkrievu biedrības “Spatkanne” kopīgi rīkotais Latvijas dzimšanas dienai veltītais pasākums “Tautas tērpa svētki”.

Jau pats sarīkojuma nosaukums simboliski sasaucās ar 18. novembra svētkiem – tautas tērps gan latviešiem, gan baltkrieviem bija neiztrūkstošs svētku reižu apģērbs. Par latviešu tautas tērpu un tā sastāvdaļām stāstīja, kā arī pati to demonstrēja Dienas centra “KOPĀ BŪT” vadītāja Ritma Komarova. Jāpiebilst, ka tautas tērpa elementu aprakstam tika izmantotas netradicionāls vēstījuma veids – josta, vainadziņš, villaine,  rotaslietas, brunču raksts un citas tērpa detaļas  tika aprakstītas ar  īpaši piemeklētām tautasdziesmām.

“Tautas tērpa svētkus” muzikālā dejas solī, jāpiebilst gan, ka mūsdienās biežāk pielietotos svētku tērpos, kuplināja Dienas centra “KOPĀ BŪT” dejotājas.

Baltkrievu tautas nacionālos tautas tērpus visā to daudzveidībā varēja skatīt, pie viena baudot muzikālos baltkrievu ansambļa “Zaviruha” priekšnesumus. Katrai dalībniecei skatuves tērps ir pašrocīgi gatavots baltkrievu tautas tērps. Smalkāk apskatīt katru no tiem varēja, kad dalībnieces kāpa uz skatuves īpašā tērpu demonstrēšanas iznācienā.

Jēkabpils baltkrievu biedrībai pasākums bija arī viena no projekta “Meklēsim, salīdzināsim, saglabāsim Latvijai” aktivitātēm, tāpēc pasākumu muzikāli bagātināja uzaicinātie sadraudzības kolektīvi – Līvānu novada kultūras centra Slāvu kultūras ansamblis „Uzori” un Daugavpils pilsētas pašvaldības “Baltkrievu kultūras centra” vokāli instrumentālais ansamblis “Praļeski”. Vieskolektīvu pārstāvji pastāstīja par savu skatuves tērpu izcelsmi – lai gan pārsvarā tie ir stilizēti, tomēr konkrēti elementi liecinot par nepārprotamu piederību baltkrievu tautai.

Pasākuma noslēgumā – ja dodoties mājup, Dienas centra “KOPĀ BŪT” pagalmā tika iedegta kopīga rīta zvaigzne – Ausekļa formu veidojošs mazu svecīšu kopums, tādejādi simbolizējot latviešu un baltkrievu tautu vienotību – uz četrām debess pusēm vērstu staru jeb krusta formas zīme ir sastopama abu tautu senajos rakstos un redzama tautastērpu rotājumos.