Salā, aizdzenot Vecā gada mošķus, dedzina Bluķi

Salas ciema birzītē 17.decembrī notika biedrības HOLISTA organizētais pasākums: Bluķa vilkšana “Aizslaucīt veco, sagaidām jauno’’!

Bluķa vilkšana ir ļoti sena un būtiska tradīcija, kura līdz mūsdienām ir saglabājusi savu nozīmību un aktualitāti – sadedzinot veco, atbrīvojam ceļu jaunajam. Ar Bluķa vakaru beidzas iepriekšējais un sākas jaunais Saules gads.

Biedrība Holista pateicas lieliskajām sievām- pasākuma režisorei Sandrai Kaņepai un pasākuma vadītājai Andrai Bitei. Pirmo reizi Salas birzītē atskanēja akordeona skaņas, kas šajā maigajā ziemas rītā lieliski ieskandināja un izdancināja atnākušos ķekatniekus. Akordeoniste, Salas KN ziņģu ansambļa ‘’Rota’’ vadītāja Ilze Gaidele apmācīja visus ķekatniekus deju soļiem un dziesmu pantiem.

Mūsu tautasdziesmās tiek dziedāts – ja vilksi bluķi, tad mošķi sētā nenāks.

Pasākums sākās no Salas KN gar pagastmāju uz Salas birzīti. salānieši un jēkabpilieši bija sanākuši kuplā skaitā ar ģimenēm un bērniem, mājas mīluļiem, un naski piedalījās pasākumā.  Dalībniekus pie lieliskā  ugunskura cienāja ar  tēju un piparkūkām. Paldies mūsu ilggadējiem kliņģeru cepējiem SIA Dona.

Mums visiem izdevās, jo piedalījāmies Mēs – lieliski, atsaucīgi cilvēki!

Paldies visiem kas pielika roku un sirdi pasākuma veiksmei!

Lai sāk atdzimt senās latviešu tradīcijas!

 Biedrība HOLISTA