Jēkabpils “Daugavas vanagi” ievēlē jaunu vadītāju

Biedrības “Daugavas vanagi Latvijai” Jēkabpils nodaļa, kas kopš 2001. gada ir minētās biedrības sastāvdaļa 11.decembrī  rīkoja biedru kopsapulci. Tās darba kārtībā bija šī brīža aktualitāšu apspriešana, kā arī jaunas atbildīgās amatpersonas ievēlēšana.

Kā tika ziņots – nesen  mūžībā devās līdzšinējā  Jēkabpils “Daugavas vanagu” vadītāja Edīte Ortveina.  Saskaņā ar kopsapulces lēmumu turpmāk organizāciju vadīs Tamāra Brūvere.

Par jautājumiem un aktivitātēm, kas skar biedrības “Daugavas vanagi Latvijai” Jēkabpilī dzīvojošos aktīvistus un atbalstītājus turpmāk jāinteresējas, zvanot uz tālruni:26226626.