Jauniešus aicina uz sarunu ar politiķiem

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs 7.decembrī plkst.16.00 aicina jauniešus piedalīties sarunā ar dažāda līmeņa politikas pārstāvjiem. Diskusijā tiks skarti Jēkabpilij svarīgi jautājumi, un tieši šis ir tas mirklis, kad jauniešiem jāpasaka – ko darīt labāk, ierosināt – kā darīt un iedvesmoties darīt pašiem!

Jau nākamā gada janvārī uz “Kafiju ar politiķiem” jauniešus sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību aicinās biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” Eiropas Strukturētā dialoga ietvaros, un tad sarunas tēma būs – kā jaunieši jūtas Eiropā, bet ko mēs šeit pat Jēkabpilī varam darīt, lai radošāk, interesantāk, bagātāk, videi saudzīgāk. Līdzīgi jaunieši visā Eiropā sarunājas ar vietējās politikas veidotājiem, un lielā tēma ir “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”.

Strukturētais dialogs nozīmē diskusijas starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā. Strukturētā dialoga projekti sniedz iespēju īstenot starptautiskus vai nacionālus pasākumus jauniešiem, jaunatnes darbā iesaistītajiem un par jaunatnes politiku atbildīgajām personām. Piedaloties jaunieši gūst iespēju ietekmēt jaunatnes politikas veidošanu. Jaunieši gūst izpratni, kā notiek darbs institūcijās, kāds ir lēmumu pieņēmēju ikdienas darbs, ko nozīmē līdzdalība un kā jaunieši var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu.

Vairāk info: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/pieredzes-stasti-3