Informē par Sociālās integrācijas valsts aģentūras pakalpojumiem

Biedrības “Cerību sala” vadītāja Aija Kvēpiņa (pirmā no labās) atzīst, ka tikšanās ar SIVA pārstāvjiem bijusi lietderīga

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs”, kā arī tās biedrorganizāciju “Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība “Cerību sala”” un “Jēkabpils invalīdu biedrība” pārstāvji 11. decembrī piedalījās Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) rīkotajā informatīvajā pasākumā. 

Tas tika rīkots, lai sniegtu informāciju par valsts finansētām mācību iespējām personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem, kā arī par jaunumiem, kas SIVA darbībā ienāk, īstenojot ESF projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Kā atzina biedrības “Cerību sala” vadītāja Aija Kvēpiņa, tikšanās ar SIVA pārstāvjiem bijusi lietderīga, jo īpaši šobrīd, sakarā ar to, ka ir aktuāls profesionālās rehabilitācijas jautājums kādam  jaunietim, kura intereses pārstāv biedrība.

Informācijas trūkums, kā arī nezināšana, kur vērsties, un, iespējams, arī bailes no  birokrātiskas dokumentu kārtošanas procedūras, bieži vien liek atteikties no iespējas saņemt valsts apmaksātu sociālo vai profesionālo rehabilitāciju. Šobrīd informācijas saņemšanas iespējas paplašinās – to var iegūt ne tikai pašvaldību Sociālās palīdzības un pakalpojumu iestādēs, bet arī nevalstiskā sektora sociālajā jomā darbojošās institūcijās. Kopā ņemot, informācija sasniedz aizvien plašāku ieinteresēto personu loku.

Jāpiebilst, ka informatīvā tikšanās ir lielisks sadarbības piemērs starp pašvaldības un nevalstiskā sektora  darbiniekiem. Pateicamies Jēkabpils Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem Astrīdai Ciesalniecei par ieteikumu SIVA uz informatīvo tikšanos uzaicināt NVO pārstāvjus.