Diskutē par orgānu transplantācijas jomas jautājumiem

Foto no biedrības arhīva: 24. novembra diskusijā VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, otrā no labās Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētāja Alla Beļinska

Šī – 2017. gada beigās, pateicoties Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības un tās sadarbības partneru aktivitātei, notika divas nozīmīgas tikšanās, kas skar sabiedrībai  sensitīvo cilvēka orgānu transplantācijas jautājumu.

24. novembrī Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība kopā ar VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” organizēja apaļā galda diskusiju par donoru piekrišanu orgānu ziedošanai. Par jautājumiem – “Kāda ir realitāte Latvijā situācijās, kad pacienta vienīgā iespēja izdzīvot ir orgānu transplantācija? Kas ir problēmas un šķēršļi, ar kuriem nākas saskarties gan pacientiem, gan ārstiem transplantoloģijas jomā? Kas ir Latvijas vīzija transplantoloģijas jomā un kādas aktivitātes būtu jāveic, lai to sasniegtu?” Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā diskutēja Bērnu slimnīcas ārstu komanda, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības, Latvijas Transplantācijas centra, Veselības ministrijas, Saeimas, Tiesībsarga biroja, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, CSDD, kā arī Igaunijas Transplantoloģijas centra un Tartu universitātes klīnikas pārstāvji. Tikšanās laikā klātesošie vienojās par nākamajām veicamajām darbībām, lai sakārtotu donoru orgānu ziedošanu Latvijā.

Savukārt 15. decembrī Tiesībsarga ikgadējās konferences darba kārtībā bija iekļauta paneļdiskusija par tēmu “Miruša cilvēka ķermeņa, audu un orgānu izmantošana medicīnā. Sabiedrības informētība un tiesiskā regulējuma atbilstība cilvēktiesību standartiem”. Konferences materiāli skatāmi vietnē http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-2017-gada-konferences-materiali.

Jābilst, ka zināmi panākumi plaušu transplantācijas jomā jau ir. Kā informē  Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības valdes priekšsēdētāja Alla Beļinska – jau no nākamā gada plaušu transplantācija ir iekļauta valsts apmaksājamo operāciju skaitā. To apstiprina Ministru kabineta rīkojuma Nr. 602 (23.10.2017.) “Par Plānu reto slimību jomā 2017.-2020. gadam” III paragrāfa 2. punkta “rīcības virzieni 2.5.apakšpunktā ierakstītais: “Iekļaut valsts apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos plaušu transplantāciju, pulmonālo endarterektomiju u.c ārstēšanas metodes”, kas nozīmē, ka ir “.Izskatīti pakalpojumā ietvertie tehnoloģiju un manipulāciju tarifi un ar to saistīto kompensējamo zāļu apmaksas kārtība” un “Sagatavoti priekšlikumi grozījumiem MK Noteikumos Nr. 1529, kā arī veikta 1 transplantācija un 1 pulmonālā endarterektomija 2018. gadā, 2 transplantācijas un 2 pulmonālās endarterektomijas 2019. gadā, 3 transplantācijas un 3 pulmonālās endarterektomijas 2020. gadā un turpmāk ik gadu”