Iekļauj Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā

Sagaidot 21.novembri, kad visā pasaulē tiek atzīmēta cistiskās fibrozes diena Jēkabpils NVO resursu centra biedrorganizācija Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība ir saņēmusi savdabīgu “dāvanu” – valdes priekšsēdētāja Alla Beļinska informē, ka biedrība ir kļuvusi par oficiāli reģistrētu sociālo pakalpojumu sniedzēju.

Ar numuru 1154 Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 17.11.2017. ir reģistrēta biedrības struktūrvienība “Latvijas Cistiskās fibrozes Atbalsta centrs “Viesītei””. Atbalsta centrs atrodas Viesītē, Smilšu ielā 31-25 un tajā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt visu vecumu un dzimumu personas ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī personas ar invaliditāti, ko izraisījuši fiziska rakstura traucējumi.

Jāpiebilst, ka Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra datu bāzē pirmais ieraksts ir izdarīts 29.03.2005. un pēc reģistra datiem Sociālos pakalpojumus šobrīd  Latvijā sniedz 827 dažādas organizācijas vai to struktūrvienības.