Tuvojas noslēgumam EBD projekts

Eiropas brīvprātīgā darba projekta dalībnieks no Ukrainas Jevgēnijs Udovičenko sekmīgi noslēdzis savu dalību, pavadot Latvijā 10 mēnešus. Sestdien, 30.septembrī, Jevgēnijs devās atpakaļ uz dzimto pilsētu Zaporožji. Dienu iepriekš uzņemošā biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” organizēja atvadīšanās pasākumu.

Tā laikā skatījāmies Jevgēnija sagatavoto filmu par visu savu projektā būšanas laiku. Krāšņi pasākumi Jēkabpilī, Pļaviņās, Zasā, Gārsenē, Rīgā, Ventspilī un citviet Latvijā mijās ar jaunieša individuālajiem iespaidiem un vērtējumiem. Prieks blakus dažādām ikdienas problēmām, atklāsmes un mācīšanās piedzīvošana, jauni draugi un valoda, iepazītie Jēkabpils jaunieši, labie un sliktie laikapstākļi, Latvijas daba, biedrības kolēģi – viss raibā virtenē pusotras stundas garumā aizrāva kopējā videostāstā. Pēc projekta noslēguma filma būs pieejama biedrības mājaslapā www.jekabpilsnvo.lv . Tur jau pašlaik redzami arī citi Jevgēnija gatavotie videomateriāli, tos redzam arī ikmēneša e-avīzēs.

Žeņa, mēs bijām patiesi gandarīti satikt un uzņemt tevi Jēkabpilī EBD mobilitātes projektā “Share and like volunteering”! Labie vārdi, sajūtas un padarītie darbi lai ir nākotnes sadarbības ierosinātāji!

Projekts tika realizēts ERASMUS+ programmā “Eiropas brīvprātīgais darbs”.

Agita Pleiko,
Jēkabpils NVO resursu centrs
valdes priekšsēdētāja