Cilvēkiem ar invaliditāti nepieciešama sava avīze!

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO izdotā ikmēneša avīze pierādījusi, ka tā ir nepieciešama cilvēkiem ar invaliditāti.

Avīze tiek izdota projekta “Informācija pieejama ikvienam” ietvaros un ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas budžeta līdzekļiem. Šobrīd projekta ietvaros tiek gatavots avīzes pēdējais – astotais – numurs.

To, ka avīze šajā laikā atradusi savu lasītāju, pierāda tas, ka veidojusies atgriezeniskā saite ar mērķgrupu – ir gan lasītāju uzdoti jautājumi, gan vēstules ar ieteikumiem, gan atziņas par noderīgu informāciju, gan atsevišķu lauku cilvēku vēlme saņemt avīzi savā pastkastē.

Avīze lielākoties tiek izplatīta ar SUSTENTO dalīborganizāciju starpniecību, to bez maksas var saņemt gan organizācijai piederīgie, gan tā tiek nogādāta savas apkaimes sociālajā dienestā, poliklīnikā un citviet. Liela daļa SUSTENTO dalīborganizāciju darbojas Latvijas reģionos, tas ļauj ar avīzes starpniecību sasniegt tos ļaudis, kas reizumis ir informatīvi izolēti. Tāpat pierādījies tas, ka avīze papīra formātā ir aktuāla tiem cilvēkiem, kuriem joprojām dažādu iemeslu dēļ nav pieejams internets vai dators. (Avīze elektroniski lasāma SUSTENTO mājas lapā www.sustento.lv.)

Latvijā apmēram 8% no visiem iedzīvotājiem ir cilvēki ar invaliditāti. Lai gan lielie mediji raksta un ziņo par cilvēku ar invaliditāti jautājumiem, tomēr specifisks izdevums ir tas, kas tieši un nepastarpināti uzrunā cilvēkus ar invaliditāti. SUSTENTO avīze publicē gan aktuālu informāciju, gan katrā numurā kādu tēmu skata dziļāk un detalizētāk, gan ziņo par dalīborganizāciju aktivitātēm. Kā liecina projekta nosaukums “Informācija pieejama ikvienam”, tad tieši šis uzstādījums ir bijis noteicošais, lai ar avīzes starpniecību cilvēkus ar invaliditāti gan informētu, gan veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā notiekošajos procesos un mudinātu pastāvēt par savām vajadzībām, jo ikviens cilvēks ir vērtība.

Šobrīd Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO meklē finansiālu atbalstu, lai turpinātu izdot avīzi pēc projekta beigām. Cilvēkiem ar invaliditāti ir nepieciešama sava avīze!

Papildu informācija: Valda Lutiņa,  tālr. 29469662