Edīte Ortveina
(05.07.1939.  – 09.10.2017.) 

Sērojam kopā ar piederīgajiem, viņsaulē aizejot ilggadīgai Daugavas Vanagi Latvijā Jēkabpils nodaļas vadītājai, Latvijas patriotei EDĪTEI ORTVEINAI.

Paldies Tev, Edīt, par labo sirdi, ko sajutām, vairāk kā 20 gadu garumā satiekot Tevi nevalstiskajā sektorā! Tava rūpe bija palīdzība slimajiem un skolas bērniem. Agrāk strādājusi par medmāsu ātrās palīdzības kolektīvā, Tu medmāsas palīdzību turpināji sniegt kā labdarību arī pēc aiziešanas pensijā. Sadarbojies ar latviešiem svešatnē, Sūnu pamatskolā Tevi pazina kā atbalstītāju mācību grāmatu iegādē un brīvpusdienām.

Pēdējoreiz tikāmies apmēram pirms diviem mēnešiem, un Tavā runā bija vēl darāmie darbi, rūpes, bet arī raizes par veselību, par to, ka Jūsu biedrības rindas kļūst retākas. Tagad Tavas rokas arī rimušas, pilnas skaisti nodzīvotas dzīves.

Lai vieglas smiltis, Edīt!

Jēkabpils NVO Resursu centra valdes vārdā priekšsēdētāja
Agita Pleiko