Zemgalē vēl viens EURODESK infopunkts

Latvijas Pilsoniskā alianse informē, ka, sākot no septembra, arī biedrība “Zemgales NVO Centrs” ir kļuvis par EURODESK reģionālo info punktu.

Biedrība apkopo Jauniešu iespēju ziņu lapu ar aktuālām ziņām par vietējiem un starptautiskiem projektiem, konkursiem un notikumiem jauniešiem vecumā no 13 – 30 gadiem, kā arī jaunatnes darbiniekiem. Ziņu lapas sagatavošanā ir ievērota pieeja, atbilstoša mūsdienu jauniešu vērtībām: ziņas tiek atlasītas un apkopotas, ņemot vērā 3 pamatkritērijus: īsi, aktuāli un noderīgi.

Vairāk informācijas var atrast http://www.zemgalei.lv/view_52592.html