VARAM aicina iesniegt projektus starptautiskajai dzimumu līdztiesības veicināšanas balvai IKT nozarē “Tehnoloģiju vienlīdzību balva” (Equals in Tech Awards)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projektus starptautiskajai dzimumu līdztiesība veicināšanas balvai IKT nozarē “Tehnoloģiju vienlīdzību balva” (Equals in Tech Awards).

“Tehnoloģiju vienlīdzību balva” izveidota balstoties uz iniciatīvu stiprināt dzimumu vienlīdzību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) sektorā, kā arī, lai veicinātu sieviešu interesi par IKT nozari un pievērstu uzmanību sieviešu lomai IKT nozares attīstībā.

Projektu iesniegšana iespējama trijās kategorijās:

  1. Pieejamība: mērķis ir dzimumu līdztiesība IKT pārvaldībā, politikā un pieejamībā. Kategorijā var iesniegt iniciatīvas, kas vērstas uz jaunu tiesību aktu, politikas ietvaru vai iekšējo iestāžu, uzņēmumu darbības stratēģiju, kas uzlabotu sieviešu piekļuvi IKT, sasaisti un drošību digitālajā vidē;
  2. Prasmes: mērķis ir veicināt sieviešu iesaisti zinātnes tehnoloģijās, inženierzinātnes un matemātikas studijās. Kategorijā var iesniegt iniciatīvas, kas mudina sievietes pievērsties studijām zinātnē, tehnoloģijām, inženierzinātnei un matemātikai (turpmāk – STEM studijas), koncentrējoties uz atbilstošāka satura attīstību, kas risina un pārvar kultūras un sociālās barjeras, ar kurām saskaras sievietes, uzsākot STEM studijas.
  3. Līderība: mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību ievērošanu tehnoloģiju nozarē. Kategorijā var iesniegt iniciatīvas, kas veicina dzimumu līdztiesību karjeras veidošanai IKT nozarē, jo īpaši iniciatīvas, kas sniedz iespēju sievietēm pilnveidoties kā IKT nozares līderēm, projektu izstrādātājām un lēmumu pieņēmējām.

Iesniegto projektu vērtēšanas komisija sastāv no starptautiskiem ekspertiem, piemēram, pārstāvjiem no Pasaules interneta fonda, Interneta sabiedrības organizācijas, u.c. starptautisku IKT nozares pētījumu un fondu pārstāvjiem.

Projektus iespējams pieteikt līdz 2017.gada 15.septembrim, izmantojot tīmekļa vietni: bit.ly/EqualsAward-nomination . Balvu pasniegšana norisināsies Šveicē, Ženēvā, Interneta pārvaldības foruma laikā 2017.gada 18.-21. decembrim. Vairāk ar informāciju iespējams iepazīties mājas lapā: http://equals.org/awards/.

Zane Legzdiņa-Joja,
Valsts kanceleja, Valsts pārvaldes politikas departaments
Konsultante
67082949
Zane.Legzdina@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv