LAPAS aicina piedalīties informatīvi izglītojošā akcijā “VĀRDA SPĒKS”

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) šoruden no 25. septembra – 27. novembrim aicina Latvijas izglītības iestādes, bērnu un jauniešu centrus, bibliotēkas, pašvaldības un ikvienu interesentu iesaistīties informatīvi izglītojošā akcijā par ilgtspējīgu attīstību “VĀRDA SPĒKS”. Kampaņas mērķis ir iesaistīt iespējami daudz interesentus un kopīgi veidot informatīvi izglītojošas aktivitātes par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem (globālā attīstība, vides aizsardzība, pārtikas drošība u.c.).

Rudens akcija