Kopīgi mācīsies veidot dāvanas

Jēkabpils NVO resursu centra rīkotajā akcijā ”Brīvprātīgais uz 1 dienu!”, kas noritēs no 21. līdz 25.augustam tiek piedāvātas visdažādākās misijas, kurās var gūt noderīgas iemaņas un atziņas. Jēkabpils pensionāru biedrībā ”Sasaiste” regulāri notiek dažādas radošas darbnīcas, diskusijas par sociālām tēmām un citas aktivitātes. Brīvprātīgajiem būs iespēja radošajās darbnīcās iemācīties, un iemācīt citus dāvanu izgatavošanā, piemēram, dekupāžas tehnikā! Prasības dalībniekiem: precizitāte, radošums, vēlēšanās iemācīties ko jaunu. Ieguvumi: dāvanu gatavošana dekupāžas tehnikā, prasmes saskatīt ikdienā ”drēbi”, radošam pielietojumam sadzīvei un dāvanām.

Brīvprātīgo vecums šajā misijā – no 13 gadiem. Pieteikšanās un papildu informācija:  www.brivpratigie.lv. Kontaktpersona: Biruta Jemeļjanova sasaiste@inbox.lv.

Sagatavoja Aleksandrs Kalniņš,
Jēkabpils NVO resursu centra korespondents

Biedrības ”Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās” aktivitāti finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem