Gūta vērtīga pieredze Kurzemē

28. un 29. augustā Jēkabpils NVO resursu centra delegācija apmeklēja Kurzemes reģiona vairākas pilsētas, nolūkā apmainīties pieredzē par NVO aktivitāšu popularizēšanu un atspoguļošanu dažādos komunikāciju kanālos, kā arī sadarbību starp NVO un pašvaldībām funkciju nodošanas jomā un citos jautājumos.

Notika tikšanās ar dažādu organizāciju pārstāvjiem Saldū, Aizputē, Kuldīgā un Ventspilī. Brauciena kulminācija bija ļoti saturīgas pārrunas ar Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Didzi Ošenieku (pirmais no labās). Gūtā pieredze un informācija tiks apkopota un izmantota centra darbā, kā arī priekšlikumu izstrādē Jēkabpils pašvaldībai.

Brauciens notika projekta “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās” ietvaros.

Aleksandrs Kalniņš, Jēkabpils NVO resursu centrs

 

Biedrības ”Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās” aktivitātes finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un Jēkabpils pilsētas pašvaldība