Fonds „LAIKaMETS” izsludina projektu konkursu

Fonds “LAIKaMets” izsludinājis projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām „Koncepcijas izstrāde par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai”.

Vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības efektivitāti saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu. Tas ir atklāts projektu konkurss koncepcijas izstrādei par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai. Uzdevumi: informācijas apkopošana par NVO finansiālo resursu piesaistes iespējām; konceptuāla stratēģiskā plāna sagatavošana NVO finansiālo resursu piesaistei; konceptuālu metožu piedāvājums NVO finansiālo resursu piesaistes stratēģiskā plāna īstenošanai.

Konkursa dalībnieki – LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas nevalstiskās organizācijas – biedrības, nodibinājumi (fondi), arodbiedrības, profesionālās organizācijas un reliģiskās organizācijas; Latvijas NVO sadarbības partneri no citu valstu nevalstiskā sektora (partnerības apliecinājums). Īstenošanas vieta: faktiskā NVO biroja adrese. Projektu iesniegšana – laika periodā no 2017. gada 15. augusta līdz 16. oktobrim plkst. 18:00 Fonda birojā vai elektroniski PDF formātā uz e-pastu fonds.laikamets@eapn.lv

Projekta satura sagatavošanā jāievēro vispārējie projektu izstrādes principi. Apstiprinātā projekta īstenošanas periods: 3 mēneši.

Finansēšana: no Fonda līdzekļiem finansējums 80%, t.sk. avanss 50% tiek izmaksāts 3 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projekta iesniedzēju; programmas dalībnieka līdzfinansējums 20%, t.sk. brīvprātīgais darbs. Gala maksājums tiek veikts 10 dienu laikā pēc projekta ziņojuma apstiprināšanas Fondā. Finansējuma apjoms vienam projektam – 500,00 eiro.

Fonda LAIKaMETS biroja adrese: Vaļņu iela 32 – 508, Rīga, LV-1050.

Papildu Informācija pa tel. 29664063. Papildu informācija: http://www.eapn.lv/laikamets/.

Sagatavoja Aleksandrs Kalniņš,
sabiedrisko attiecību konsultants