Programmā “Proti un dari!” apgūst profesijas un atklāj sevi

Biedrībā “Jēkabpils NVO resursu centrs”, kas ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības realizētā projekta “Proti un dari!” stratēģiskais partneris, maijs noslēdzās ar pasākumu, kuru varētu nosaukt arī par izlaidumu. Divas minētā projekta dalībnieces – dvīņumāsas Diāna un Elīna Pintānes saņēma apliecības par profesionālo prasmju apguvi “Lokmetināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē”.

Abas māsas projektā iesaistījās pērnā gada oktobrī un līdz šim mentoru Līvas Porietes un Ligitas Upītes, kā arī programmas vadītājas Agitas Pleiko vadībā apzinājušas iespējas apgūt kādu no Jēkabpilī nepieciešamām un savām interesēm atbilstošām profesijām, kā arī mācījušās plānot savu laiku un to veltīt saturiski piepildītai, sev tīkamai nodarbei. Savu resursu atklāšanai dvīņumāsas ir apguvušas kursu “Fotografēšanas pamati” un Diāna ir ieguvusi velosipēda vadītāja apliecību.  Jāpiemin arī mākslas nodarbības Jēkabpils NVO resursu centrā, kurās Diāna un Elīna pēc katrai izstrādātās individuālās pasākumu programmas pasniedzējas Inas Geleckas vadībā atklāja un pilnveidoja savas prasmes dažādu mākslas novirzienu un rokdarbu veidošanas tehnikās. Atskatu uz mākslas nodarbībām sniedza ar pasniedzējas atbalstu izveidotās abu jauniešu fotoprezentācijas. Jāpiebilst, ka nodarbības pie I. Geleckas abām meitenēm atklājušas pavisam jaunus sevis izziņas apvāršņus – mākslinieciskas dotības, ko apliecināja arī  kā pateicība mentorēm un programmas vadītājai pasniegtie apgleznotie šķīvji un filcētās figūriņas.

Kā uzsver A. Pleiko, laikā, kuru jaunietes ir pavadījušas programmā ar tajā sniegto individuālo atbalstu, ir panākti redzami rezultāti – jaunietes sākušas plānot dzīvi, mainījies draugu loks, kas mazinājis deviantās ietekmes slodzi.

Diānas un Elīnas  tuvāko darbu plānā ir jau nodibināto darba attiecību turpināšana vasaras periodā, bet rudenī, iespējams, mācības – tuvākajās dienās dvīņumāsas kopā ar mentori Ligitu Upīti dosies uz Daugavpils būvniecības tehnikumu, lai tuvāk iepazītos ar tur piedāvātajām mācību programmām.

 

Informācijai    Projektu “Proti un dari!” administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Sadarbības līgums starp Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu noslēgts 2016.gada 20.jūlijā un ilgs līdz 2018.gada decembrim.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Jaunieši, kuri atbilst projekta kritērijiem un vēlētos veicināt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, iesaistoties programmā “Proti un dari!”,  joprojām tiek aicināti sazināties ar programmas vadītāju Agitu Pleiko 65220097 (darba laikā) vai 29449622 vai rakstīt nvoresursi@inbox.lv !