Īsteno projektu “Pagātnes mantojums pilsētai un cilvēkiem”

Ārija Spēka: ”Jāzepa Vuškāna sarakstītā grāmata sniedz bagātīgu informāciju par pašu autoru”

Jēkabpils pilsētas domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursā atbalstītais Biedrības “Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība”  projekts “Pagātnes mantojums pilsētai un cilvēkiem” turpinās ar aktivitātēm, kuras iekļauj materiālu vākšanu un aprakstu  veidošanu  par Jēkabpils pilsētai un reģionam nozīmīgu personību dzīves gājumu un devumu.

Projektā ir iekļauta viktorīnas organizēšana par jēkabpiliešu Arvīda Ozoliņa un Jāzepa Vuškāna devumu vides izpētē un dokumentēšanā. Šobrīd biedrībā norisinās viktorīnas jautājumi izstrāde. Kopumā viktorīnā tiks iekļauti ap 10 jautājumi, kuri tiks publicēti gan www.jekabpilsnvo.lv, gan citviet. Kā un kur iesniegt atbildes – sekojiet informācijai iepriekš minētajā portālā, jo pieci pilnīgāko atbilžu autori balvā saņems iespēju piedalīties braucienā uz Jāzepa Vuškāna dzimto pusi Ilūkstes novadā.

Kā atzīst projektā  iesaistītā Ārija Spēka, meklēt svarīgākos, projekta apkopojumā iekļaujamos momentus no Jāzepa Vuškāna dzīves gājuma, arī pašai bijis interesanti – tādejādi uzzināts daudz jauna.

Jāpiebilst, ka projekta “Pagātnes mantojums pilsētai un cilvēkiem” vadītāja ir Velga Novika un projekta galarezultāts tiks prezentēts Jēkabpils Vēstures muzejā, kuram tiks nodoti un fondos glabāsies apkopotie materiāli.