Diskutējot rod idejas projektam

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” projekta “Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana Vidusdaugavas reģiona nevalstiskajās organizācijās” ietvaros 31. maijā norisinājās paneļdiskusija “Invalīdu biedrību tiesību un interešu aizstāvības iespējas Vidusdaugavas reģionā”.

Diskusijas mērķis – izzināt invalīdu biedrību kopējās un vienojošās intereses interešu aizstāvībai; apjaust Vidusdaugavas reģionu vienojošās iespējas un problēmas NVO sektorā, kā arī veidot pamatidejas 2018. gada NVO fonda projektu konkursā iesniedzamajam projektam.

Ņemot vērā, ka cilvēki ar invaliditāti ir viena no finansiālām grūtībām visvairāk pakļautajām  sabiedrības grupām, kā eksperti paneļdiskusijā bija pieaicināti Latvijas pretNabadzības tīkla (EAPN Latvia) pārstāvji – Laila Balga, EAPN Latvia valdes priekšsēdētāja, Jānis Stjadja, Dobeles invalīdu biedrības valdes loceklis, EAPN Latvia eksperts invalīdu tiesību un interešu aizsardzības jomā un  Mārīte Rozentāle, Siguldas invalīdu biedrības “Aicinājums Tev” vadītāja, EAPN Latvia eksperte sociālās iekļaušanas politikas koordinēšanas jomā.

Diskusijas gaitā gan eksperti, gan klātesošie biedrību pārstāvji dalījās pieredzē, kāda bijusi saskarsmē ar pašvaldības un valsts ierēdņiem invalīdu tiesību kontekstā, kā arī minēja iespējamos risinājumus, kas atsevišķu pozīciju veidā varētu tikt iekļauti  projektā. Joprojām aktuāls ir jautājums par jaunbūvējamo objektu pieejamību invalīdiem ar kustību traucējumiem – progresu šajā jomā varētu panākt, ja invalīdu NVO pārstāvis piedalītos būvvaldes sēdēs un būvobjektu pieņemšanā kā eksperts. Aktuāla ir problēma kā panākt, lai invalīdu vajadzības tiktu sadzirdētas. Ilglaicīgi tiek runāts par lifta darbības regulāru nodrošināšanu Jēkabpils sociālā dienesta ēkā, kura ir arī Jēkabpils bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības “Cerību sala” mājvieta. “Invalīdam ratiņkrēslā nav iespējams nokļūt pat foajē, kur nu vēl uz trešo stāvu,” sarūgtināti pauž “Cerību salas” vadītāja Aija Kvēpiņa. Izeju no biežajām ķibelēm ar liftu piedāvā Latvijas cistiskās fibrozes biedrības vadītājas Allas Beļinskas ieteikums: “Rakstiet aktus! Līdzko lifts nedarbojas – rakstiet aktu! Un tā – kamēr būs aktu kaudze. Tad sauciet televīziju, laikrakstu žurnālistus –  stāstiet un rādiet!”

Par būtisku, prioritāri risināmu tika atzīta arī invalīdu biedrību aktīvistu kapacitātes paaugstināšana. Lieki teikt, ka tam finansējums rodams vienīgi ar projektu palīdzību. Kā uzsvēra L. Balga, jebkurā no NVO darbības jomām, bet jo īpaši, piesaistot finansējumu, svarīga ir biedrību sadarbība. Arī NVO fonda piešķīrumi neko daudz nerisinot. “Naudu šodien piešķir lielam, daudzskaitlīgam tīklam. Latvijā naudas nav,” saka L. Balga.

Diskusijā izteiktie priekšlikumi tika apkopoti, apstrādāti un papildināti tie veidos pamatu nākamā gada NVO fondam iesniedzamajam projektam.

Kā piebilda paneļdiskusijas vadītājs un personu ar invaliditāti interešu aizstāvības eksperts Aleksandrs Kalniņš, paneļdiskusijā izskanējušie viedokļi snieguši vēl kādu pozitīvu blakusefektu – pēc tiem vadoties, tiks papildināta informācija 2016. gada Jēkabpils pilsētas pašvaldības NVO projektu konkursā atbalstītā Jēkabpils NVO resursu centra projekta “Cilvēku ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas iespējas Jēkabpilī” ietvaros izdotajā bukletā “Tava resursu karte”.

Savukārt biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko paneļdiskusijas nozīmi uzsvēra divās dimensijās – labi, ka bijis skatiens no malas, šoreiz profesionāls, ar spēcīgu akcentu uz kopīgu interešu virzīšanu jebkurā līmenī. Paticis laikraksta “Brīvā Daugava” žurnālistes Aijas Valdmanes teiktais, kas izskanējis kā savdabīgs rezumējums diskusijai – sākt darīt var tikai tad, kad  viss ir izsvērts, apdomāts un pamatīgi izrunāts.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem